Економічний аналіз

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" започатковано Тернопільським національним економічним університетом у червні 2007 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №19228-9028 ПР від 13.07.2012 року)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук

Збірник наукових праць «Економічний аналіз» призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів

Галузь: економічні науки    

Тематика: теоретичні аспекти економічного аналізу; проблеми економічного аналізу цільових ринків суб’єктів господарювання; теоретичні та прикладні аспекти аналізу в сфері фінансів; економічний аналіз в діяльності банківських установ; теорія і практика інвестиційного аналізу; економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств; проблеми та перспективи розвитку інформаційної бази економічного аналізу

Мова рукопису: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: 4 рази на рік

Рік заснування: 2007

Засновник: Тернопільський національний економічний університет

ISSN 1993-0259 (Print) 

ISSN 2219-4649 (Online) 

DOI: 10.35774/econa


Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах

Index Copernicus (ICV 2018: 77.83; ICV 2017: 74.43ICV 2016: 63.85; ICV 2015: 55.88; ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26)

Open Ukrainian Citation Index

WorldCat

Google Scholar (h-індекс - 20)

Windows Live Academic

ResearchBible

Open Academic Journals Index

CiteFactor 

Scientific Indexing Services

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Продовжено прийом статтей до збірника наукових праць "Економічний аналіз" (випуск 2 2020 року)

 

Порядок подання матеріалів можна знайти у вкладці [ПРО НАС] - [Надсилання статтей] або за посиланням 

http://econa.org.ua/index.php/econa/about/submissions#onlineSubmissions

Запрошуємо до співпраці.

Термін подачі матеріалів - 14 квітня 2020 р.

З повагою,

редакційна колегія збірника наукових праць "Економічний аналіз"

 
Опубліковано: 2020-03-12 Детальніше...
 
Більше анонсів...

Том 29, № 3 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економічний аналіз на макро- та мезорівнях

Myroslava Bublyk, Natalia Petryshyn, Roman Medvid
PDF
5-11
Svitlana Plaskon, Halyna Seniv, Svitlana Khoma-Mohylska, Hanna Karmelyuk
PDF
12-20
Natalia Skorobogatova
PDF
21-28

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу в сфері фінансів

Vasyl Kanyuk
PDF
29-39
Alina Mayboroda
PDF
40-48
Taras Marshalok, Ivanna Moroz
PDF
49-62

Економічний аналіз в діяльності банківських установ

Bohdan Adamyk, Volodymyr Tkachuk
PDF
63-73

Економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств

Yaroslav Vytvytskyi, Mykola Pilka
PDF
74-83
Elvira Danilova
PDF
84-92
Svitlana Kalabukhova, Kateryna Davydkova
PDF
93-99
Bohdan Kaminskyi, Viktor Yurchenko
PDF
100-106
Tetiana Kobielieva
PDF
107-115
Alona Khmelyuk
PDF
116-123