Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів. 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" містить такі розділи:

 • теоретичні аспекти економічного аналізу;
 • економічний аналіз на макро- та мезорівнях;
 • теоретичні та прикладні аспекти аналізу в сфері фінансів;
 • економічний аналіз в діяльності банківських установ;
 • теорія і практика інвестиційного аналізу;
 • економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку інформаційної бази економічного аналізу.

 

Політика розділів

Теоретичні аспекти економічного аналізу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічний аналіз на макро- та мезорівнях

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу в сфері фінансів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічний аналіз в діяльності банківських установ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія і практика інвестиційного аналізу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми та перспективи розвитку інформаційної бази економічного аналізу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. До збірника наукових праць"Економічний аналіз" приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене одразу безпосередньо Головним редактором.

2. Редакція збірника підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.

3. Статті, подані до журналу, одразу надсилаються на рецензування двом незалежним експертам.
Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.

4. В тижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рензування", яку редакція в подальшому надсилає  авторові.

5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. 

6. Після заповнення основної "Форми рецензування" експерти  обирають одну із запропонованих рекомендацій:

 • Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
 • Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
 • Повернути на огляд - подання буде прийняте або відхилене після доопрацювання і повторного рецензування
 • Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
 • Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
 • Дивіться коментарі - обирається у випадку, коли не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові.  Протягом тижня автор доопрацьовує статтю та завантажує в систему журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну стаття не повернута (або про затримку не повідомлено редакції) - подання знімається з черги і видаляється.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" виходить 4 рази на рік у різних томах.

 Збірник

 Подача матеріалів до

 Дата публікації

 Том 1

5 квітня

 15 травня

Том 2

 16 травня

 30 червня

Том 3

 20 жовтня

 24 листопада

Том 4

 10 грудня

 15 січня

Кожен випуск затверджується Вченою радою університету. До друку приймаються матеріали, які до вказаної дати були завантажені в систему.

 

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту під ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована (CC BY-ND-ND 3.0), підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.

 

Архівування

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захисту та надійного архівування журналу. LOCKSS - це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження зареєстрованих веб-журналів, шляхом регулярної перевірки їх веб-сайтів на наявність нового опублікованого контенту та його архівування. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з попереднім; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, для його відновлення використовуються попередні архіви. 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" також використовує систему LOCKSS для створення розподіленої мережі архівування серед бібліотек-учасниць проекту і дозволяє цим бібліотекам створення постійних архівів журналу з метою збереження і подальшого відновлення матеріалів у випадку їх втрати. Більше про це, дивитись тут.

Видавничий маніфест LOCKSS

Этот журнал использует систему LOCKSS для создания общих архивов участвующих библиотек и издателей с тем, чтобы повысить надежность и доступность публикаций. 


Додатково, всі файли зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, м. Київ, Україна.

 

 

Індексування

(Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar)

Find in a library with WorldCat
Windows Live Academic
Open Academic Journals Index