Історія журналу

«Економічний аналіз» –  збірник наукових праць  Тернопільського національного економічного університету

Рік заснування: 2007.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 19228-9028ПР від 13.07.2012 р.

ISSN 1993-0259 (Print) 
ISSN 2219-4649 (Online) 

Періодичність видання - 4 рази на рік

Збірник видається змішаними мовами українською, російською, англійською мовами. 

Засновник і видавець: Тернопільський національний економічний університет 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців 

ДК № 3467 від 23.04.2009 р. 

Збірник "Економічний аналіз” є наступником збірника наукових праць викладачів та аспірантів кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету "Наукові записки”, який видавався з 1993 року.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241)

© Тернопільський національний економічний університет 

© «Економічний аналіз», 2007-2019 

© Різник О. І., дизайн обкладинки, 2007-2019

Матеріали випуску друкуються мовою оригіналу.   Редакція не завжди поділяє думку автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.  Усі матеріали цього сайту є об`єктом авторського права. Відповідно до Закону про авторські права, при використанні наукових ідей та матеріалів цього сайту посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на збірник наукових праць «Економічний аналіз» є обов’язковим. Автоматизоване вилучення інформації сайту будь-якими сервісами заборонено без офіційного дозволу редакції. Передрук і переклади дозволяються тільки з письмового дозволу редакції. Всі права захищені та охороняються законом.