Information software of formation of machine and tractor fleet management of business entities of agrarian sphere

Vladyslav Valeriyovych Gubin


Abstract


The article considers the essence of machine and tractor fleet management. The functional subsystems that are the part of the system of its information software are determined. The process of the modelling of machine and tractor fleet management is shown. The stages are defined. Conclusions on the results of the use of the proposed model of information support in the machine and tractor fleet management are made.


Keywords


machine and tractor fleet; adaptive management; potential, monitoring; agronomic requirements; simulation model

Full Text:

PDF

References


Pro stymuliuvannia rozvytku vitchyznianoho mashynobuduvannia dlia ahropromyslovoho kompleksu : zakon Ukrainy. (2002). Uriadovyi kurier, 3.

Kotler, F. (1994). Osnovy marketinga. [SPb.: AO «Koruna», AOZT «Litera pljus».

Lahodiienko, V. V. (2005). Shchodo formuvannia tekhnichnoho servisu silskohospodarskykh mashyn i znariad v suchasnykh umovakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 1(29), 53-57.

Lutsenko, O. A. (2002). Vidtvorennia ta modernizatsiia materialno-tekhnichnoho potentsialu APK. Rynkova transformatsiia ekonomiky APK. Kyyiv: IAE, 413- 419.

Marshalok, M. S. (2006). Suchasni tendentsii formuvannia rynkiv ahrarnykh vyrobnychykh resursiv. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 97, 63-66.

Petrov, V. M. (2006). Rozvytok ahrotekhnolohii i tekhnichna polityka u silskomu hospodarstvi. Ekonomika APK, 8, 36-40.

Prokopenko, O. V., Kasianenko, T. V. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia ekolohichno spriamovanym innovatsiinym rozvytkom. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_4/1_2.pdf.

Topikha, I. N. (2005). Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv kurs lektsii. Mykolaiv: Vydavnychyi viddil MDAU.

Frolova, A. V. (2011). Monitorynh ekolohichnoi bezpeky v systemi upravlinnia zabezpechenniam ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii: zbirnyk naukovykh prats. Kherson: PP Vyshemyrskyi V. S., 232-233.

Yazliuk, B. O. (2006). Ekonomichnyi zmist investytsiino–innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ta napriamky yii transformatsii. Nauka moloda, 6, 47-51.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023