Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини

Alla Oleksiyivna Kravchuk


Анотація


Вступ. За умов активізації ризиків ринкового середовища об’єктивно постає необхідність диференціації операційної діяльності суб’єктів аграрної сфери, перспективним напрямом якої в сучасних реаліях постає розвиток сільського зеленого туризму, який формує сприятливі передумови для удосконалення стратегії управління ризиками підприємницької діяльності агроформувань, сприяє забезпеченню зайнятості сільського населення та вирішенню гострих соціально-економічних проблем українського села. Предметом наукового дослідження у статті є теоретичні, методичні та прикладні аспекти оцінки економічних вигод, пов’язаних із наданням сільських туристичних послуг як пріоритетного напрямку диференціації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору Одещини.

Мета. Метою дослідження є проведення комплексної оцінки основних економічних вигід, які виникають унаслідок становлення й розвитку сільського зеленого туризму як перспективного напряму диференціації операційної діяльності аграрних формувань Одеської області. 

Метод (методологія). Конкретну методологію наукового дослідження становить сукупність методів і прийомів систематизації і узагальнення сучасних наукових поглядів на обрану проблематику, дослідження специфічних особливостей вирішення поставлених завдань та обґрунтування концептуальних засад досягнення поставленої мети роботи.

Результати. Проведені наукові дослідження показали, що Одеська область є однією з найбільших аграрно-адміністративних одиниць України та має сприятливі передумови і необхідні ресурси створення агротуристичного продукту. Збільшення суми витрат з боку туристів на споживання продукту сільського зеленого туризму в області супроводжується отриманням прямого та вторинного соціально-економічного ефекту, який сприяє вирішенню гострих проблем розвитку сільських територій. Основними економічними вигодами, пов’язаними із розвитком сільського зеленого туризму, визначено: внесок до ВВП, позитивний вплив на платіжний баланс, додаткові надходження коштів у вигляді податків, надходження іноземної валюти, додаткові джерела інвестицій, загальний мультиплікативний ефект. Як основні чинники, які знижують ефект від диференціації операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору області, виявлено: незадовільний стан розвитку сільської соціальної інфраструктури; низьку якість послуг та низький рівень категоризації зелених садиб, низький рівень якості життя сільського населення, недосконалість чинного законодавства та відсутність стратегічних програм розвитку цього виду діяльності. 


Ключові слова


сільський зелений туризм; суб’єкти аграрного сектору; диференціація; операційна діяльність; сільські території; агротуристичний продукт

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, V. V & Ganzha, Ya. l. (2014). Agroturizm as type of diversification development of agricultural enterprise. Announcer of the Сhernigiv state technological university, 56, 89-95.

Vrakhovic, I. M. & Franchuk, Yu.О. (2013). Mechanisms of stimulation of the «green» investing of regional economy. Economic forum, 3, 54-59.

Gerasimenko, V. G. & Nezdoyminov, S. G. (2011). Agrarian tourism as type of enterprise. Оdessa: PALMYRA.

Grishova, I. Yu. & Shabatura, T. S. (2014). The Social investments as instrument of realization of the socialoriented business. Announcer of the Sumy national agrarian university. Series are "Economy and management", 4, 183-187.

Dvornik, I. V. (2014). Differentiation of profits of rural population of Ukraine. Economy of APK, 11, 101-106.

Diesperov, V. S. (2014). Rural territories as objects of organization of economic activity. Economy of APK, 5, 56-60.

Lemishko, O. O. (2001). Diversification is a major factor of entrepreneurial activity in the agricultural enterprises of the Lugansk area, Economy of AIC, 4, 128-141.

Lobova, S. V., Churina E. V. (2009). Rural tourism as direction diversification is rural economies of large riral territories. Nikonove reading, 14, 32-36.

A statistical bulletin «Tourist activity in the Odessa area in 2013». (2014). / Main administration of statistics in the Odessa area. Odessa.

Khlivna, I. V. (2013). Diversification of socio-economic and production activity of rural territories. Effective economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1932.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022