Ефективність функціонування сільськогосподарських аграрних формувань різних організаційно-правових форм в Україні

Oleksandr Vasylovych Shanin


Анотація


Мета статті. Метою статті є аналіз фінансово-економічної результативності діяльності підприємницьких структур в аграрному секторі України.

Методика дослідження. Основною базою дослідження теоретико-методологічних положень є доробок науковців з питань розвитку функціонування аграрного сектору України на пореформеному етапі.

Під час написання роботи використовувалися методи дослідження: бібліографічний (при опрацюванні наукових публікацій щодо розвитку аграрного сектору та аграрних перетворень на селі), метод порівняльного аналізу (при порівнянні сільськогосподарських підприємств з фермерськими господарствами), метод системного підходу (для обґрунтування основних напрямів розвитку аграрного сектору в сучасний період фінансово-економічної та політичної кризи).

Результати дослідження. Проаналізовано основні аспекти роботи діяльності підприємницьких структур. Визначено фактори збільшення результативності сільськогосподарських підприємств, які сприятимуть підвищенню результативності їх функціонування.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні основних результатів фінансово-економічної результативності діяльності підприємницьких структур в аграрному секторі економіки України та напрацювання певних пропозицій щодо підвищенню ефективності їх діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати роботи є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо підвищення ефективності діяльності підприємств в аграрному секторі економіки України. 


Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; продукція рослинництва; продукція тваринництва; ефективність сільськогосподарського виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriychuk, V. H. (2005). Efektyvnist diyalnosti ahrarnykh pidpryyemstv: teoriya, metodyka, analiz [The effectiveness of the agricultural sectors and enterprises: the theory, methodology, analysis]; KNEU, Kyiv, Ukraine.

Buchko, I. S. (2007). Effectiveness of various organizational legal form of management in agriculture. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: Ekonomika, part II., 65, 62-73.

Diyesperov, V. S. (2008). Efektyvnist vyrobnytstva u silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Production efficiency in agricultural production], Natsionalnyy naukovyy tsentr "Instytut ahrarnoyi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.

Demydenko, L. M. (2012). Effect of transaction costs on the profitability of agricultural production. Zbirnyk naukovykh prats Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2 (5), 108-112.

Mesel-Veselyak, V. Ya. (2004). Development and efficiency of organizational legal form of management in rural households ers Ukraine. Ekonomika APK, 11, 19-24.

Malik, M. Y., Zinovchuk, V. V., Lupenko, Y. U. O. (2001). Osnovy ahrarnoho pidpryyemnytstva [Fundamentals of agricultural intrepreneurship]; Akademiya, Kyiv, Ukraine.

Yurchyshyn, V. V. (1996). Some social and psychological problems of agriculture. Ekonomika APK, 6, 13-20.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022