Market balance in the agricultural market: features of reconciliation of demand and supply forces

Anatoliy Vasyl'ovych Ivan'ko


Abstract


The subject of the article is to study the characteristics of the balance in the agricultural market from the position of supply and demand forces. The purpose of the article is to examine the possibility of establishing the atate of equilibrium and justification of the differentiated manner of its achievement in the agricultural market. We have used the following methods: method of scientific abstraction, method of analysis and synthesis, expert method. The result of the article is determination of the essential characteristic of the state of market equilibrium in the economy and compliance features of this condition in the agricultural market. Due to dynamic market economy it has been set the expediency of improvement of market regulation instruments involving regulatory mechanisms to achieve the state of equilibrium. It has been paid the attention to differentiated implementation of economic policy in the agricultural market to achieve market balance depending on the state of the market: growth, stability and crisis. The results can be used in the process of working out measures of state regulation of the agricultural market.


Keywords


market equilibrium; demand; offer; market conditions; market efficiency; differentiation of market equilibrium achievement

Full Text:

PDF

References


Andriichuk, V. H. (2013). Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu. Kyiv : KNEU.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. # 436-IV. (2003). Retrieved from: http://www.rada.gov.ua.

Zoria, S. I. (2005). Vzaiemozalezhnist mizh silskym hospodarstvom ta makroekonomikoiu v Ukraini. Kyiv : KNEU.

Klasyfikatsiia instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy, nakaz # 96 vid 18.04.2005 r. (2005). Rezhym doctupu : http://www.rada.gov.ua.

Kovalenko, Yu. S. (1998). Ahrarnyi rynok Ukrainy: orhanizatsiia ta upravlinnia. Kyiv : IAE UAAN.

Malik, M.. Zinovchuk, V. V. & Lupenko, Yu. O. (2001). Osnovy ahrarnoho pidpryiemnytstva. Kyiv : IAE.

Bilyk V. O. & Sabluk, P. T. (1999). Osnovy ekonomichnoi teorii. Kyiv : In-t ahrar. ekon..

Deineko, L. V., Kovalenko, A. O., Koreniuk, P. I. & Sheludko, E. I. (2007). Prodovolchyi kompleks Ukrainy : stan i perspektyvy rozvytku. Kyiv : Nauk. dumka.

Samujel'son, P. & Nordhaus, V. (1999). Jekonomika. Moscow : Binom-KnoRus.

Smit, A. (2007). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. Moscow : Jeksmo.

Vlasenko, N. S. (2013). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 rik. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.

Sabluk, P. T. (2000). Formuvannia ta funktsionuvannia rynku ahropromyslovoi produktsii (praktychnyi posibnyk). Kyiv : IAE.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023