Regularities of evolution of formations of corporate type in economics

Pavlo Volodymyrovych Nemchuk


Abstract


The subject of the article is the study of features of evolution of formations of corporate type in economics. The generalization of regularities of development of units of corporate type in economics with determination specific stages of development and their meaningful description has become the aim of the article. The following methods have been used in the article: monograph method, abstract and logica methodl, analogy method, expert method, method of analysis and synthesis. The determination of four stages of development of corporate formations has become the main result of the article. They are as the following: expanding of primitive forms of partnership, development of limited partnership (without the status of legal entities), emergence and development of enterprises-legal entities, appearance and development associations of legal entities.

These stages have been determined on the basis of their description, determination of organization form of associations, characteristic of association under a legal status, the nature of responsibility, degree of centralization of management, period and place of origin. Proposals for further study of peculiarities of their management and possibilities of use in the process of solving of socio and economic tasks of development are represented.

The results can be used for improvement of corporation management at the micro- and macroeconomic levels of management.


Keywords


evolution; regularities; formations of corporate type; corporate management; development of economics; effectiveness

Full Text:

PDF

References


Yevtushevskyi, V. A. (2006). Korporatyvne upravlinnia. Kyiv: Znannia.

Funk, Ya. Y. & Mykhalechenko, V. A. (1999). Istoriya i teoriya. Minsk.

Polianskyi, F. Ya. (1973). Ekonomicheskaya istoriya zarubezhnykh stran. Period imperializatsyi (1870-1917 hh.) Moscow.

Bukovynska, M. P. (2010). Sutnist i rozvytok korporatsii: rol sotsialnykh tekhnolohii. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 3(7), 170-174.

Buleev, Y. P. (2002). Korporatsyy: teoryia y otechestvennaia praktyka. Menedzher, 3, 129-133.

Kamilova, E. R. (2003). Rozvytok aktsionernykh tovarystv v Ukraini. Ekonomika APK, 3, 62-64.

Riezanova, N. S. (2002). Korporatyvne upravlinnia na porozi XXI stolittia. Finansy Ukrainy, 1, 13-19.

Dmytrychenko, L. Y., Dmytrychenko, L. A. & Chunykhyna, T. S. (2008). Korporatsiya v sotsyalno-ekonomicheskom razvitii strany: istoriya teorii i sovremennost. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, 1(11), 221-227.

Levytska, I. V. (2010). Mekhanizm formuvannia efektyvnoi systemy korporatyvnoho upravlinnia. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu, III (39), 148−153.

Supian, V. B. (2001). Evolyutsiya form sobstvennosti v S: sovremennыe osobennosty. Voprosy ekonomiki, 6, 4-18.

Rumiantsev, S. A. (2003). Ukrainska model korporatyvnoho upravlinnia: stanovlennia ta rozvytok. Kyiv: Znannia.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023