The essence of environmental management and competitiveness of the enterprise

Kateryna Anаtoliivna Demyanenko


Abstract


The subject of this work is the environmental management and competitiveness of the enterprise. The purpose of the paper is to define the essence of such categories as environmental management and competitiveness and also is to research the main aims and connections of environmental management and competitiveness of the enterprise. The dialectical method of scientific knowledge and such general scientific methods of knowledge as the method of theoretical synthesis, the method of analysis and synthesis, grouping and classification methods, the method of comparative analysis are used in paper.

The analysis of theoretical approaches concerning the definition of environmental management nature is made in paper. The historical development of environmental management is researched; as a result the basic stages of environmental management development in the developed countries are defined. Basing on critical analysis the main approaches of defining the environmental management are formed. The competitiveness nature is also researched; as a result the direct interconnection between environmental management and competitiveness’ growth is determined. The main aims of environmental management and competitiveness are defined; their implementation will result both ecological and economical effects and will help enterprises to achieve the additional competitive advantages and increase the total competitiveness.


Keywords


environmental management; competitiveness; competitive advantages; ecological effect; economical effect; environmental management system

Full Text:

PDF

References


Maksymiv, L. I., Potay, O. A. (2007). Sutnist', funktsiyi, zavdannya i normatyvno-pravove zabezpechennya ekolohichnoho menedzhmentu. Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, 5, 103-109.

Kupalova, H. I., Ul'yanova, D. K. (2011). Formuvannya efektyvnoyi systemy ekolohichnoho menedzhmentu ta audytu. Visnyk Universytetu bankivs'koyi spravy Natsional'noho banku Ukrayiny, 1 (11), 48-53.

Dobush, Yu. Ya. (2008). Formuvannya systemy ekomenedzhmentu u ekonomitsi staloho rozvytku. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», 623, 74-84.

Luk"yanykhina, O. A. (2002). Ekolohichnyy menedzhment v systemi terytorial'noho upravlinnya : avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.08.01. Sumy.

Anishchenko, V. O., Hal'kevych T. L. (2008). Suchasni metodychni zasady formuvannya ekolohichnoho menedzhmentu v Ukrayini. Ekolohichnyy menedzhment. Kyiv: MAUP. 31–34.

Fedulova, L. I. (2003). Menedzhment orhanizatsiy. Kyiv : Lybid'.

Antsyferova, Y. V. (2007). Ekolohycheskiy menedzhment. Perm' : Yzd-vo Perm. hos. tekhn. un-ta.

Semenov, V. F., Mykhaylyuk, O. L. & Halushkina, T. P. (2004). Ekolohichnyy menedzhment. Kyiv : Tsentr navchal'noyi literatury.

Dudnikova, I. I. (2014). Stanovlennya i rozvytok ekolohichnoho menedzhmentu: teoretyko-metodolohichnyy kontekst. Humanitarnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 58, 259–268.

Kurylenko, V. V. (2000). Osnovy upravleniya pryrodo- i nedropol'zovaniem. Ekolohycheskiy menedzhment. SPb. : Yzd-vo S.–Peterburhskoho unyversyteta.

Shevchuk, V. Ya., Satalkin Yu. M. & Bilyavs'kyy, H. O. (2004). Ekolohichne upravlinnya. Kyiv : Lybid'.

Environmental management systems – Requirements with guidance for use: ISO 14001:2004. (2004). – Geneva.

Porter, M. (1998). Stratehiya konkurentsiyi: Metodyka analizu haluzey i diyal'nosti konkurentiv. Kyiv : Osnovy.

Petrov, V. (1999). Konkurentosposobnost' [Tekst] / V. Petrov // RYSK: Resursy, Informatsiya, Snabzhenye, Konkurentsyya, 4, 4–11.

Honcharuk, T. I. (2003). Konkurentsiya i konkurentospromozhnist': zmist i rozvytok u perekhidniy ekonomitsi. Sumy: Mriya–1, UABS.

Kuleshova, A. B. (2004). Konkurentsyya v voprosakh y otvetakh. Moscow: Prospekt: Velby.

Yankovyy, O. H. (2013). Konkurentospromozhnist' pidpryyemstva: otsinka rivnya ta napryamy pidvyshchennya. Odesa : Atlant.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023