Аналіз використання фіскального інструментарію в становленні інноваційної економіки

Tetyana Leontiyivna Zhelyuk


Анотація


Вступ. У статті розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності в  Україні у зіставленні із європейськими державами, проаналізовано суть, об’єктивну необхідність та змістове наповнення державного регулювання інноваційної діяльності. Особливий акцент зроблено на економічному механізмі непрямої підтримки держави розвитку інноваційної економіки.  Напрацьовано рекомендації щодо вдосконалення фіскального інструментарію регулювання інноваційної діяльності.

Мета. Виробити рекомендації щодо вдосконалення економічного інструментарію державного стимулювання інноваційної діяльності через модернізацію важелів фіскальної політики.

Метод. Для досягнення поставленої мети використано методи  системного, логічного та структурного аналізу у визначенні специфіки та місця використання фіскальних важелів у державному регулюванні інноваційної діяльності, компаративного аналізу у визначенні стану розвитку інноваційного сектору економіки та його регулювання в Україні та  в інших країнах світу, передусім у країнах ЄС.

Результати роботи. Основні наукові результати полягають в обґрунтуванні специфіки сучасного стану розвитку інноваційного сектору економіки та розробці пояснюючої моделі активізації державного регулювання інноваційної діяльності за рахунок фіскальних важелів. При цьому використаний успішний досвід розвинутих країн світу, яким вдалося досягнути високих рейтингів конкурентоспроможності через активізацію інноваційного фактору розвитку економіки. Результати дослідження сприятимуть формуванню інноваційної культури як на державному рівні, так і на рівні функціонування суб’єктів господарювання. Отримані пропозиції можуть бути використані для вдосконалення стратегічної, інституційної, адміністративної, ресурсної підсистем державного регулювання інноваційної діяльності та модернізації фіскальних важелів стимулювання комерціалізації інновацій та  інноваційної експансії на національному ринку.  


Ключові слова


інноваційна діяльність; посткризове відновлення; економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності; непряма підтримка інновацій; стратегічні інноваційні пріоритети; фінансове забезпечення інновацій; фіскальні важелі стимулювання інноваці

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedulova L. I. (2012). The innovation strategy conceptual model of Ukraine. The economics and forecasting, 1, 87-100.

Yukhnovsky I. V. (2011). The innovation and investment economy state regulation of Ukraine. The economy and state, 4, 48-52.

Shkin, O. M. (2012). The conceptual foundations of the strategic innovation management modern paradigm. The economy and state, 4, 85-86.

Skiba M. (2011). The innovation stimulation in the context of post-crisis economic recovery in Ukraine. The Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 145-152.

The official website of the State Statistics Committee. (2015). Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua.

Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books.

The reforming concept of the state policy in the sphere of innovations for the years 2015-2019. Cabinet of Ministers of Ukraine dated 4 June 2015 r. № 575-p. (2015). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-%D1%80.

The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine on tax reform" №71-VIII of 28.12.2014. (2014). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws / show / 71-19.

The Tax Code of Ukraine №2755-VI of 02.12.2010. (2010). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20101202.

The Law of Ukraine "On innovation activity priorities in Ukraine" № 3715-VI of 08.09.2011. (2011)). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

The Law of Ukraine “On Scientific Parks” № 1563-VI of 25.06.2009. (2009).

The Law of Ukraine “On Special Regime of Innovation Activity of Technological Parks “№ 991-XIV of 16.07.1999. (1999).

The Tax Reform: Ukraine-European approach for Ukraine. (2015). Retrieved from: http://forbes.ua/ua/nation/1385444-podatkova-reforma-evropejskij-pidhid-dlya-ukrayini.

Heyts, V. M. (2015). The Innovative Ukraine 2020: National report. Kyiv.

Gompers, P., Lerner, J. (2001). The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15, 145-168. Retrieved from: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257 /jep.15.2.145.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022