Консолідована звітність у постіндустріальній економіці

Yaroslav Dmytrovych Krupka


Анотація


Вступ. Глобалізація ринків виробництва і збуту продукції, утворення транснаціональних компаній призвели до об’єднання бізнесу, утворення великих корпорацій, стійких до змін у конкурентному середовищі та інших ризиків. Основним джерелом інформації у таких корпоратизованих об’єднаннях слугує консолідована фінансова звітність. У національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності загалом визначені правила розкриття інформації в консолідованій звітності. Однак практика показує, що деякі положення, прийняті на міжнародному рівні, непридатні для використання в сучасних вітчизняних умовах, потребує коригування зміст такої звітності у зв’язку зі змінами  структури цінностей постіндустріального суспільства.

Мета. Теоретичне узагальнення методів консолідації капіталів групи об’єднаних підприємств, критичний аналіз чинних форм і показників консолідованої звітності та надання пропозицій щодо її удосконалення з урахуванням сучасних вимог постіндустріального суспільства.

Результати. Консолідацією слід вважати не лише об’єднання окремих показників фінансової звітності групи споріднених підприємств, а обліковий процес, що передбачає використання специфічних методів групування активів і капіталу, відображення на рахунках окремих операцій, внутрішньогрупових розрахунків та результатів від них. Оцінка методів консолідації свідчить, що вони значною мірою залежать від ступеня впливу суб’єктів консолідованої групи, який визначається розмірами інвестицій та часткою інвестора у капіталі об’єктів інвестування, об’єднаних в одну господарську одиницю. Застосування тих чи інших методів при формуванні консолідованої звітності має проводитись з урахуванням класичних теорії власності, теорії підприємства, виходити з практичної цінності  звітної інформації для всіх учасників консолідованої групи. 


Ключові слова


консолідована звітність; методи консолідації; консолідована група; ступінь впливу; об’єднання бізнесу; постіндустріальна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezverkhy, C. (2014). Reporting in the theory of domestic and foreign institutionalists. Business-Inform, 2, 299-307.

Gerasimenko, A. S. (2006). Consolidated financial statements. Formation of market relations in Ukraine, 4 (59), 17-21.

Welsh, G. A. & Short, D. G. (1997). Fundamentals of financial accounting. Kyiv : Fundamentals.

Ermak, O. M. & Belhorodtseva M. O. (n. d.). Problems of consolidated financial statements. Retrieved from: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22474.

Beetle, V. N. (2013). Fundamentals Institution theory and accounting. Kyiv: Ahrarnaya science.

Koryahin, M. V. & Pony, P. A. (2016). Problems and prospects of financial statements. Kyiv: Interservice.

Kostyuchenko, V. N. (2008). Consolidated financial statements: international experience and practice of Ukraine: Educational-practical guide. Kyiv: literature educational center.

Kuter, M. I., Taranets, N. F. & Ulanova, Y. N. (2005). The accounting (financial) statements. Moscow : Finance and Statistics.

Lehenchuk, S. F. (2011). World development trends and accounting in terms of the economy postindustrial. International accounting, 8 (158), 53-63.

Luchko, M. R. (2007). Consolidated financial statements: theoretical conceptualization of construction. Kyiv: KNEU. Hetman.

International Financial Reporting Standard 10 "Consolidated Financial Statements" from 1 January 2013. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/929_065.

The national provision (Standard) 2 "Consolidated Financial Statements" dated June 27, 2013 № 628. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.

Otkalenko, A. M. & Stanislav O. (n. d.). Consolidated financial statements: features and Submission by national and international standards. Retrieved from: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72460.

Trofimova, L. B. (2014). Methodology relevation the formative statements in terms of globalization processes. Moscow.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022