Конкурентна адаптивність як параметр оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств

Андрій Миколайович Дідик


Анотація


Вступ. У статті обґрунтовано доцільність врахування конкурентної адаптивності як параметру оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств. Предметом дослідження є параметри оцінювання пріоритетності інвестування у технології суб’єктів господарської діяльності.

Мета. Метою статті є обґрунтування доцільності врахування конкурентної адаптивності як параметру оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств, а також конкретизування сутності цього поняття.

Метод (методологія). Для досягнення встановленої мети та розв’язання завдань у роботі використовувались різні методи наукового дослідження: порівняння, узагальнення та систематизації – для уточнення сутності й змісту поняття «конкурентна адаптивність»; експертних оцінок й емпіричного дослідження – під час прогнозування подальших змін внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, що впливає на ухвалення інвестиційних рішень; групування – для виокремлення сфер діяльності підприємств, які потребують пріоритетності інвестування; морфологічного аналізу – для уточнення понятійно-категорійного апарату за проблемою.

Результати. Доведено важливість урахування ринкової орієнтованості під час ухвалення інвестиційних рішень підприємствами. Обґрунтовано положення про обмеженість ідентифікування пріоритетних інвестиційних проектів лише на основі «класичних» показників терміну окупності, чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми доходності. Доведено, що одна з визначальних цілей будь-яких інвестицій – отримання стійкої конкурентної переваги на ринку, що зумовлює необхідність урахування під час оцінювання інвестиційних проектів чинника ринкової орієнтації. Розглянуто підходи до класифікації інвестицій, у яких враховано ринкову орієнтованість. Доведено, що у результаті інвестицій у технології слід не тільки мати можливість отримати інноваційний чи конкурентоспроможний продукт, а й такий, що «піддаватиметься» подальшому технологічному вдосконаленню з використанням наявних виробничих потужностей.

Обґрунтовано необхідність трактування поняття конкурентної адаптивності економічної системи як її здатності покращувати конкурентні позиції протягом визначеного періоду часу шляхом пристосування до зміни низки параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища. Відтак доведено, що суб’єкти господарювання повинні оцінювати інвестиційні проекти не тільки за критеріями терміну окупності, чистої теперішньої вартості, екологічності, інноваційності, внутрішньої норми доходності тощо, а також з позиції здатності продукувати продукцію, яка у перспективі дасть змогу покращувати конкурентні позиції підприємства на ринку.


Ключові слова


інвестування; інвестиційний процес; конкурентна адаптивність; полівекторний розвиток; технологічний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Vytt, O. S. (2011). Sotsial'no-ekonomycheskaya sushchnost' adaptivnosti rabotnikov promyshlennoho predpriyatiya v rynochnoy ekonomike. Teoriya i praktika obshchestvennoho razvitiya, 3, 347-349.

Horbatyuk, L. M. (2010). Investytsiyi: ekonomichna sutnist' ta klasyfikatsiya. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2, 201-204.

Dem"yanenko, T. I. (2012). Otsinka rivnya adaptyvnoyi hnuchkosti u formuvanni adaptyvnoho upravlinnya innovatsiyno-investytsiynym rozvytkom pidpryyemstva. Biznes-Inform, 12, 217-220.

Ekonomicheskaya stratehiya firmy. (2000). SPb.: SpetsLyt.

Otenko, I. P. (2008). Metodolohichni aspekty upravlinnya adaptyvnistyu pidpryyemstva. Naukovi pratsi DonNTU. Seriya ekonomichna, 33-1, 35-39.

Pukhovskyy, E. S. (1991). Hibkie proyzvodstvennye sistemy mashynostroytel'noho proizvodstva. Kyiv: UMK VO.

Turko, M. O. (2014). Teoretychni pidkhody do vyznachennya katehoriyi «ekonomichna adaptyvnist' pidpryyemstva». Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 6(1), 38-41.

Yahumova, Z. N. (2013). Klassyfykatsyya investytsiy kak uslovie povysheniya effektyvnosti investytsyonnoy politiki otrasley promyshlennoho kompleksa. Ekonomika i upravlenye: analiz tendentsiy i perspektyv razvitiya, 5, 271-275.

Yachmen'ova, V. M. & Osmanova, Z. O. (2007). Sutnist' ponyat' «adaptatsiya» ta «adaptyvnist'». Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», 582, 346-353.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022