Modelling of decision in management organizations

Monika Piśniak


Abstract


This study stresses the validity of the problem of modeling of decision-making processes in sustainable management. The issue of a methodology for implementing intelligent decision-making systems in strategic management business organization, belongs to a group of research problems not only in the cognitive but also utilitarian. Changes in the economic environment of the organization resulted in the decision-making process modeling procedures are prone to operationalization, which resulted in the development of computerized decision support systems. Dynamically changing environment, diversity of resources, which the company manages, a significant amount of information that you must have in every process, and above all, the number of areas of economic activity, for influencing decisions tend to be interested in a variety of tools and methods of information technology supporting decision-making.


Keywords


decision, decisdecision; decision making; management; decision support systems; modeling in managemention making, management, decision suport systems, modeling in management

Full Text:

PDF

References


Barton R. F., Wprowadzenie do symulacji i gier, WNT, Warszawa 1974.

Bielecki W. T. , Informatyzacja zarządzania. Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.

Biniek Z., Elementy teorii systemów modelowania i symulacji, Infoplan, 2002.

Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

Encyklopedia filozofii, pod red. T.Hondericha, Zysk i S-ka, Poznań 1995.

Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.

Gordon G., Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974

L. Zawadzka, Podstawy projektowania elastycznych systemów sterowania produkcją. Problemy techniczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000.

Kasperska E., Słota D., Metody matematyczne w zarządzaniu w ujęciu dynamiki systemowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.

Kendall M. G., Auckland W. R., Słownik terminów statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.

Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.

Lozano A. Platonoff, Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.

Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.

Manikowski A., Tarapata Z., Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.

Marcinkowski J., Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Markowski E., Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych, Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.)

W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.

Meier R. C., Newell W. T., Pazer H. L., Simulation in business and economics, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ 1969.

Mielczarek B., Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.

Miller D. W., Starr M. K., Praktyka i teoria decyzji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Moore P. G, Ryzyko w podejmowaniu decyzji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.

Piśniak M., Taksonomia definicji ryzyka i próba ich klasyfikacji, Ekonomiczne i prawne wyzwania roku 2015, Lwów 2015.

Rojek T., Systemy informacji ekonomicznej jako narzędzie controllingu, Materiały z konferencji naukowej: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J.Duraj, Łódź 1999.

Szaban B., Szaban J., Symulacja komputerowa systemów dynamicznych, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1983.

Słownik wyrazów obcych. Pr. zb. pod red. J. Tokarskiego. PWN, Warszawa 1980.

Tarnowski W., Bartkiewicz S., Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa dynamicznych procesów ciągłych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

Witte T. , Simulationstheorie und Imre Anwendung auf betriebliche Systeme, Gabler Verlag,Wiesbaden 1973.

Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

Zdanowicz R., Świder J., Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych w programie Enterprise

Dynamics, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.

Ziegler B. P., Teoria modelowania i symulacji, WNT, Warszawa 1985.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023