Економічний аналіз та оптимізація обліку використання біологічних активів рослинництва

Ольга Олександрівна Одношевна, Юлія Леонідівна Якубенко


Анотація


Вступ. Вивчено і узагальнено теоретичні проблемні аспекти організації і методики обліку використання біологічних активів рослинництва. Надано рекомендації з оптимізації облікового забезпечення сільськогосподарських підприємств новими розробленими механізмами та моделями.

Мета. Полягає в аналізі організаційно-методичних аспектів обліку використання біологічних активів, аналізу організації із використання біологічних активів, а також розробці рекомендацій щодо забезпечення підвищення оптимізації обліку використання біологічних активів рослинництва.

Метод (методологія). Для розв’язання поставлених задач у роботі були використані наступні методи: порівняння (розгляд економічної сутності біологічних активів рослинництва); спостереження (дослідження організації обліку,); аналіз (вивчення показників діяльності низки сільськогосподарських підприємств та формування висновків роботи).

Результати. Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку використання біологічних активів рослинництва на підприємстві з метою підвищення аналітичності облікових даних.


Ключові слова


оптимізація; класифікація; механізм; облік біологічних активів; рослинництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuk, V. M. (2009). Kontseptsiia rozvytku bukhhalterskoho obliku v ahrarnomu sektori ekonomiky [The concept of accounting in the agricultural sector]. NNTs «IAE» Kyiv, Ukraine.

Zhuk, V. M. (2008). Guidelines on the organization of accounting of biological assets and agricultural produce at market (fair) value. Oblik i finansy APK, 1, 5-22.

On approval of guidance on accounting of biological assets. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF06097.html.

Regulations (standard) accounting 30 "Biological assets". Retrieved from: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article/main?art_id=366860&cat_id=285157.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022