Ризик-орієнтований підхід до процесу бюджетування фінансових результатів

Олена Адамівна Лаговська, Світлана Вікторівна Кучер, Марія Володимирівна Якименко


Анотація


Вступ. Предметом статті є вивчення особливостей здійснення бюджетування фінансових результатів вітчизняними суб’єктами господарювання при провадженні діяльності в ризиковому середовищі.

Мета дослідження полягає у вивченні сучасних тенденцій організації процесу бюджетування фінансових результатів за умов ризик-орієнтованого управління та на цій основі побудові авторської моделі процесу бюджетування фінансових результатів, з використанням сучасних підходів до організації цього процесу.

Результати. Встановлено, що в останні роки популярності набуває досить новий для вітчизняних суб’єктів господарювання підхід до «бюджетування з урахуванням ризиків». Він передбачає побудову бюджетів таким чином, щоб визначені в ньому вхідні параметри відображались не однією цифрою, а діапазоном значень з оцінкою їх ймовірності. Враховуючи особливості використання такого підходу, побудовано модель процесу бюджетування фінансових результатів за умов ризик-орієнтованого управління підприємством. В основу запропонованої моделі процесу бюджетування фінансових результатів покладено концепцію управління Target-Profit System та системи мотивації Key Performance Indicators (KPI). Відповідно до концепції Target-Profit System загальні витрати підприємства визначають шляхом різниці прогнозованих доходів та прибутку суб’єкта господарювання. Використання системи мотивації KPI дозволяє встановити рівні відповідальності працівників за виконанням бюджету, з метою здійснення контролю у разі виявлення значних відхилень фактичних показників від запланованих. Розрахунок вхідних параметрів бюджету фінансових результатів запропоновано здійснювати шляхом використання методів математичної статистики та розрахунку історичної волатильності сукупного доходу підприємства, на основі аналізу аналогічних параметрів, які було досягнуто в минулих звітних періодах. За умов ризик-орієнтованого управління запропоновано відображати в бюджеті загальних витрат підприємства окремою статтею непередбачувані витрати, з огляду на ймовірні, спричинені виникненням ризику та витрат на заходи щодо усунення наслідків дії останнього. На підставі проведених аналітичних розрахунків та з використанням сценарного підходу побудовано приклади бюджету непередбачуваних витрат та узагальненого бюджету фінансових результатів.


Ключові слова


бюджетування; ризик-орієнтоване управління; волатильність; математична статистика; target-profit system; фінансові результати; непередбачені витрати; планування; сценарний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Gnylytska, L. V. (2014). Information management of risk of business activity: accounting aspect. Economic innovations, 57, 88-100.

Kuzmyschev, A. Risk-oriented budgeting on example. Financial Director Retrieved from http://fd.ru/articles/157254-risk-orientirovannoe-byudjetirovanie-na-primere.

The annual financial statements of PJSC “Vinnytsya Oil and Fat Plant” for 2010-2015. The single information data set of issuers of securities, from:http://smida.gov.ua/db/participant/00373758.

Guidelines for the organization and operation of risk management in banks of Ukraine (2004). Decision of the Board of National Bank of Ukraine, 361.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022