Інформаційно-аналітичний фактор екологічної безпеки в аграрному секторі економіки

Олексій Іванович Шкуратов


Анотація


Вступ. За нинішніх умов сільськогосподарського природогосподарювання виникла об’єктивна необхідність зміни стратегії розвитку аграрного сектора економіки з урахуванням екологічних вимог, у зв'язку з чим першочерговим завданням є формування відповідного управлінського інструментарію забезпечення екологічної безпеки. При цьому оперативне та вмотивоване вирішення завдань управління екологічною безпекою можливо вирішувати лише за допомогою успішно діючої системи інформаційно-аналітичного забезпечення.

Мета. Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування інформаційно-аналітичної складової забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки для визначення найперспективніших способів і методів вмотивованого прийняття оптимальних управлінських рішень у цій сфері.

Метод (методологія). Методологічні та теоретичні основи роботи ґрунтуються на системно-структурному і діалектичному методі пізнання еколого-економічних явищ, комплексному підході до їх аналізу, сучасних напрацюваннях вітчизняних та іноземних вчених у сфері забезпечення екологічної безпеки.

Результати. Обґрунтовано умови реалізації інформаційно-аналітичного фактору забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки як системи взаємовідносин, що містять процес формування інформації про вплив сільськогосподарських товаровиробників на стан агроекосистем, поширення цієї інформації, визначення її ролі в реалізації екологічної політики. Визначено потребу в забезпеченні оптимальності накопичення і використання інформаційних ресурсів, з огляду на сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій при формуванні та функціонуванні інформаційних систем. Запропоновано систему аналітичної оцінки рівня екологічної безпеки в аграрному секторі економіки, яка може бути складовою екологічного паспорта, що, крім оцінки екологічності технологій виробництва і продукції, дає можливість розглянути в поєднанні і взаємозалежності екологічні фактори, визначити конкретні причини, які зумовили отриманий результат оцінки.


Ключові слова


інформація; забезпечення; фактор; екологічна безпека; аграрний сектор економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Kosjakova, I. V. (2006). Organizacionno-jekonomicheskie osnovy jekologicheskoj dejatel'nosti promyshlennyh predprijatij [Organizational-economic bases of the environmental performance of industrial enterprises]. Moscow : Sputnik+.

Kocherha, M. M. (2012). Іnformatsіyne zabezpechennya procedure ekologіchnogo auditu u sіlskomu gospodarstvі. Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, 4, (20), 173–180.

Kravtsiv, V. S. (2007). Rehionalna ekolohichna polityka v Ukraini ta mekhanizmy yii realizatsii [Regіonalna ekologіchna polіtika in Ukrainі that mehanіzmi ii realіzatsіi]. Lviv : Ins-t rehionalnykh doslidzhen.

Prypoten, V. Iu. (2010). Ekoloho-ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Ecological and economic security]. Lugansk : Yantar.

Savkin, V. I. (2010). The mechanism of information support of environmental management. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 6, 102–109.

Savkin, V. I. (2011). Konceptual'nye osnovy jekologicheskogo menedzhmenta v agrarnom sektore jekonomiki [Conceptual bases of environmental management in the agricultural sector of the economy]. Orel : OGAU.

Samoilik, M. S. (2014). Evaluation of resource and environmental security of the region: methodical and methodological aspects. Zbirnyk naukovykh prats «Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti», 1 (10), 1, 125-132.

Daly, H. (2007). Ecological Economics: Principles and Applications. Washington : Island Press.

Jiang, M. (2012). Introduction to Ecological Safety. World Affairs Press, USA.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022