Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства

Оксана Валеріївна Тимошенко, Ольга Юріївна Буцька, Фарідаі Хушвахтзод Сафарі


Анотація


Вступ. У статті розкрито сутність антикризового управління підприємством та обґрунтовано підходи до формування механізму його реалізації з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Мета. Метою статті є розкриття ключових моментів, які характеризують антикризове управління як передумову підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метод (методологія). У роботі були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи. Методологічною основою дослідження щодо визначення процесу антикризового управління підприємством є загальнонаукові методи.

Результати. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності антикризового управління, що дозволило сформулювати авторське тлумачення цього поняття. На основі аналізу та узагальнення фахових джерел з проблематики антикризового управління виокремлено й охарактеризовано основні структурні елементи антикризового фінансового управління підприємством: мету, завдання, об’єкт, суб’єкт. Вивчення основних складових антикризового управління та сучасного стану збиткових вітчизняних підприємств дозволило побудувати механізм антикризового управління в умовах трансформаційних процесів в Україні.

Визначено залежність між типами управління підприємством та зміною кризового стану в економічному середовищі. Встановлено, що антикризове управління підприємством має здійснюватись поетапно та передбачати послідовність дій. Уточнено, що завдання антикризового фінансового управління підприємством повинні розкривати його зміст з огляду на превентивну, реактивну та післякризову складові. Обґрунтовано причини,  що найбільш суттєво впливають на результативність управління ефективністю підприємства за загальними ознаками факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ.

У висновках зазначено, що коректна оцінка ефективності механізму антикризового управління на підприємстві полягає у застосуванні комплексного підходу, який буде поєднувати аспекти різних механізмів антикризової стабілізації. Уточнено зміст та проблематику антикризового управління, запропоновано шляхи підвищення ефективності антикризового управління підприємством.


Ключові слова


антикризове управління; механізм антикризового управління; превентивне управління; реактивне управління; післякризове управління; кризові явища

Повний текст:

PDF

Посилання


The official website of the Central Statistical Office in Ukraine. (2016). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Asaul, A. N. (2007). Theory and Practice Adoption of solutions for organizations output from crisis. St. Petersburg: ANO «IPEV».

Bonyar, S. M. (2013). Theoretical Foundations of Crisis Management. Vodniy transport, 1, 97-102.

Ligonenko, L. O. (2005). Crisis management of enterprises. Kiev: KNTEU.

Telin, S. V. (2010). Crisis management - preventive measure preventing bankruptcy. Ekonomika promislovosty, 2, 72-76.

Van Home, J. C. (2008). Fundamentals of Financial Management. Moscow: Vilyams.

Blank, I. A. (2004). Financial management. Kyiv: Elga, Nika-Centre.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022