Прогнозування імовірності банкрутства в контексті оцінювання економічної стійкості підприємства

Тетяна Вадимівна Пономаренко


Анотація


Вступ. Оцінювання економічної стійкості є індикатором ефективності управлінських рішень на підприємстві, що актуалізує проблематику вибору найбільш адекватного інструментарію для її аналізу. Систематизація всіх підходів до визначення рівня економічної стійкості дозволила виокремити наступні групи: фінансово-моніторинговий; кризово-імовірнісний; агреговано-функціональний; бенчмаркінговий; нормативно-цільовий.

Мета. Найбільш репрезентованим та загальновживаним є фінансовий зріз оцінювання економічної стійкості (моніторинговий та кризово-імовірнісний). Відповідно, метою статті є визначення комплексності та перспективності його використання, а також рівня прогностичної цінності.

Метод (методологія). Для отримання результатів використано наступні методи дослідження: теоретичне узагальнення та систематизацію (для типологізації підходів до оцінювання економічної стійкості загалом та прогнозування імовірності банкрутства зокрема); індукції і дедукції (для визначення причинно-наслідкових зв`язків формування рівня економічної стійкості); методи статистичного аналізу (для діагностики комплексності та прогностичної цінності моделей імовірності банкрутства).

Результати. Традиційний формат оцінювання економічної стійкості підприємства ґрунтується на показниках структури капіталу та ефективності його використання. Статистичні дані українських промислових підприємств за 2007-2014 рр. дозволили демонструють високу частку позикових у структурі джерел формування капіталу, які представлені переважно поточними зобов’язаннями, та значні девіації продуктивності та рентабельності активів, динаміка яких корелюється з кризовими явищами в економіці. Фінансово-моніторинговий зріз оцінювання економічної стійкості доповнений узагальненням можливостей прогнозування імовірності банкрутства. Емпіричними даними підтверджено неадекватність застосування зарубіжних моделей, які не враховують специфіку українського бізнесу. Використання вітчизняних моделей також не дозволило зробити однозначні висновки. Незважаючи на високу імовірність банкрутства, національні промислові підприємства не лише існують  тривалий період, а й мають перспективні можливості щодо розвитку. Акцентовано увагу, що фінансові індикатори лише постфактум відображають наслідки життєдіяльності компаній. Причиною їх зниження є порушення параметрів конструктивної взаємодії зі стейкхолдерами. Саме вони є джерелами ресурсів для підприємства. Акцентовано увагу, що комплексний формат оцінювання економічної стійкості підприємства зумовлює необхідність урахування широкого спектру різноспрямованих параметрів (фінансового, матеріального та нематеріального характеру) і складних причинно-наслідкових зв’язків між ними. 


Ключові слова


економічна стійкість; оцінювання; фінансова стійкість; банкрутство; фінансові показники; промислові підприємства; харчові підприємства; металургійні підприємства; машинобудівні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Ponomarenko, T. V. (2016). Systematyzacija pidkhodiv do ocinjuvannja ekonomichnoji stijkosti pidpryjemstva. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, vol. 16, no 3, рр. 43-47.

Bernstein, L. A., Wild, J. J. (2006). Financial Statement Analysis: Theory, Application and Interpretation. McGraw Hill.

Brigham, E. F., Ehrhardt, М. С. (2008). Financial management: theory and practice. Thomson South-Western.

Fabozzi, F. J. (2008). Financial Management and Analysis. John Wiley & Sons, Inc.

Slobodchykova, O. A. (2012). Mekhanizm zabezpechennja strateghichnoji stijkosti pidpryjemstva ghirnycho-metalurghijnogho kompleksu v umovakh provedennja restrukturyzaciji. Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvom, 7, 44-46.

Krysko, Zh. (2010). Strateghichna stijkistj pidpryjemstva: pidkhody do vyznachennja ta ocinky. Ukrajinsjka nauka: mynule, suchasne, majbutnje, 14, 111-119.

Sushko, V. I., Pavljuk, T. S. (2014). Klasyfikacija modelej ocinky jmovirnosti bankrutstva pidpryjemstv. Ekonomika: teorija ta praktyka, 1, 72-83.

Chibisova, I. V. (2012). Metody ocinky i proghnozuvannja bankrutstva pidpryjemstv. Naukovi praci Kirovoghradsjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu, 22(2), 389-394.

Tereshhenko, O. O. (2004). Antykryzove finansove upravlinnja na pidpryjemstvi . Kyjiv: KNEU.

Porjadok provedennja ocinky finansovogho stanu beneficiara ta vyznachennja vydu zabezpechennja dlja obslughovuvannja ta poghashennja pozyky, nadanoji za rakhunok koshtiv mizhnarodnykh finansovykh orghanizacij: zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrajiny vid 01.04.2003 # 247. (2003). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0315-03.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022