Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи

Олена Володимирівна Тригуб, Світлана Андріївна Ільченко


Анотація


Вступ. Необхідність реформування банківської системи України назріла вже давно. Щоб забезпечити стабільний економічний розвиток країни, необхідно мати надійну, стійку до фінансово-економічних потрясінь, із прозорою структурою власності та прозорою системою звітності банківську систему, яка користується високим ступенем довіри вкладників та потенційних інвесторів. Зарубіжний досвід свідчить, що одним із дієвих методів реформування банківської системи, яка схильна до нестабільності і містить значну кількість установ, що не беруть активної участі в кредитуванні суб’єктів національної економіки, є її консолідація.

Мета. Метою статті є уточнення організаційних аспектів консолідації банківського сектору України на основі узагальнення позитивного досвіду проведення банківської реформи в країнах Центрально-Східної Європи.

Методологічна база дослідження. Для досягнення мети було використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Вирішення поставлених задач здійснювалося за допомогою методів спостереження, порівняння, аналогії, статистичних методів дослідження особливостей розвитку банківської системи України, низки країн Центрально-Східної Європи, ЄС та Єврозони, а також методів графічного зображення результатів дослідження.

Результати. Дослідження особливостей розвитку банківської системи України у 2001-2016 рр. дозволило зробити висновок про те, що лише фінансова криза, яка розпочалася в країні у 2014 році, ознаменувала початок консолідаційних процесів у вітчизняному банківському секторі. З’ясовано, які заходи адміністративного характеру вже реалізовано в Україні для успішної консолідації банківської системи. Також визначено, які ринкові консолідаційні тригери найбільш ймовірно слід очікувати в майбутньому. Акцентовано увагу на необхідності дослідження надалі консолідаційних процесів у контексті мінімізації ризиків надмірної концентрації різних сегментів ринку банківських послуг України.


Ключові слова


банківська система; реорганізація; консолідація банківської системи; концентрація банківського сектору; злиття та поглинання; фінансова криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Group of Ten. (2001). Report on consolidation in the financial sector. BIS. Retrieved from: http://www.bis.org/publ/gten05.pdf.

Tsyganova, N. (2013),Consolidation in the banking sector: regularities, forms of display and modern trends. Foreign trade: economics, finance and law, 5-6(70-71), 176-182.

Vasylshenko, Z. (2006). Financial consolidation as a modern trend of the bank business development, World of finance, No. 3(8), p. 60-70.

Kuznecova, A. (2014). Consolidation in banking systems of Western European countries. Problems and prospects of the banking system of Ukraine, 39, 87-94.

Kozak, S. (2013). Consolidation of the banking sector in Poland in 1989-2013 in comparison with the structural changes of the banking sector in the USA and the EU. NBP Working Paper, 166. Retrieved from: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/166_en.pdf.

Rod, A. (2014). Consolidation banking sector in post-communist economy: experience of Czech Republic. Retrieved from: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/2222.pdf.

Vasylshenko, Z. (2004). Commercial banks: restructuring and reorganization. Kyiv: Kondor.

Mishchenko, V., Naumenkova, S. (2008). Problems of banking capital and banking system consolidation. The University of Banking of the National Bank of Ukraine Review, 2, 23-27.

Naumenkova, S., Mishchenko, V. (2013). The modern problems of capitalization of the banking system in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(15), 3-11.

Korecka, N. (2013). Comparative evaluation of the concentration process of the banking services market in Russian Federation, Ukraine, Belarus and Kazakhstan. Economic sciences, No. 11(41), p. 85-98.

Rashkovan, V., Kornyliuk, R. (2015). Concentration of Ukraine’s banking system: Myths and Facts. Visnyk of the National bank of Ukraine, 234, 6-38, http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=25630429.

National Bank of Ukraine. (2015). Comprehensive Program of the Ukrainian Financial Sector Development up to 2020, the NBU Board Resolution No. 391 of 18 June 2015. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15.

World Bank. (2016). Banking sector consolidation: Examples from ECA countries. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=041FF07F588019AE4439E565DBAAC634?id=28745192.

ECB. (2015). Report on financial structures, October 2015, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201510.en.pdf.

National Bank of Ukraine. (2015). Annual reports. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58023.

National Bank of Ukraine. (2015). Pro vnesennya zmin do deyakykh normatyvno-pravovykh aktiv Natsional'noho banku Ukrayiny: the NBU Board Resolution No. 242 of 7 April 2016, http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=29611551&cat_id=55838.

EC. (2004). Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, Official Journal. C 031, 05/02/2004, p. 5 – 18. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004XC0205(02).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022