Банківська конкуренція: сучасний стан та проблеми розвитку в Україні

Лілія Олександрівна Ковриженко


Анотація


Вступ. Структурні перетворення в банківському секторі України на сучасному етапі викликають зміну умов конкурентного середовища та позначаються на рівні банківської конкуренції. Скорочення кількості діючих банків, перерозподіл ринкової структури між основними учасниками конкурентних відносин зумовлюють необхідність аналізу впливу цих процесів на подальший розвиток банківської системи.

Мета. Метою статті є дослідження стану конкуренції в банківському секторі України та закономірностей її розвитку в сучасних умовах.

Результати. Модель фінансової системи, яка сформувалась в українській економіці, свідчить про домінування банківського сектору в її структурі. На основі зіставлення рівнів розвитку банківського та небанківського секторів фінансової системи встановлено, що рівень конкуренції з боку небанківських фінансових установ незначний. Динаміка розвитку різних сегментів банківського сектору за формами власності вказує на зростання впливу державного сектору в банківській системі України. З’ясовано, що в умовах кризового періоду відбулось посилення загального рівня концентрації структури вітчизняної банківської системи за показниками депозитів, доходів, кредитів та активів загалом. Виявлені тенденції свідчать про можливі загрози для подальшого розвитку ефективної банківської конкуренції, тому потребують постійного моніторингу рівня ринкової концентрації та системних ризиків у банківському секторі.


Ключові слова


банківська конкуренція; банки; небанківські фінансові установи; концентрація; системні ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubovyk, O. V., Kuznietsova, O. Yu.,Hirchenko, T. D. (2005). Formation of competitiveness of the bank. Lviv: LBI NBU.

Korobov, Yu. (2010). Bank competition on modern stage. Bankovskoe delo, 11, 13–16.

Samoilov, H. O., Bachalov, A. H. (2002). Bank competition. Moscow : Ekzamen.

Boyd, J.H., Nicolò, G.D., Jalal, A.M. (2009). Bank competition, risk and asset allocations. IMF Working Papers 09/143. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09143.pdf/.

Beck, T. H. L., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2006). Bank concentration, competition, and crises: First results. Journal of Banking and Finance, 30(5), 1581-1603.

Koretska, N. I. (2014). Concentration on the market of banking services in Ukraine: Assessment and strategies of positioning. Economic Forum, 1, 196-204.

Sutormina, K. M. (2014). Evaluation of indicators of the market structure concentration of Ukraine’s banking system. Business Inform, 6, 330–335.

The National Bank of Ukraine. (2016). Bank supervision; Statistics. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua.

The State Statistic Service of Ukraine. (2016). Statistical information. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

FRED Economic Data. (2015). Retrievedf rom: https://research.stlouisfed.org.

The Decree of the Cabinet of Ministers Ukraine of January, 20th, 2016 № 37. On the improvement of the mechanisms for the transfer of salaries to public employees and social welfare payments.

Arbuzov, S. G., Kolobov, Y. V., Mishchenko, V. I., Nаumenkovа, S. V. (2011).Banking encyclopedia. Kyiv: Tsentr nаukovykh doslidzhen Nаtsionаlnoho bаnku Ukrаyiny, Znаnnya.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022