Стратегічні орієнтири управління ліквідністю та діловою активністю підприємства

Олена Дмитрівна Щербань


Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості, несприятливою податковою політикою, скороченням виробництва, а також дефіцитом фінансових ресурсів. Невиконання підприємством своїх зобов’язань негативно відображається на перспективах його подальшого існування. Визначенні проблеми мають вивчатися при запровадженні ефективної політики управління ліквідністю підприємства. Саме тому необхідно звернути увагу на проблеми управління ліквідністю та діловою активністю підприємства задля покращення його функціонування, підтримки стабільності фінансового стану підприємства, рівня ефективності використання ресурсів (капіталу) і стабільності економічного зростання, підвищення ефективності роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва.

Мета. Метою написання статті є розкриття теоретичних положень та удосконалення процесу управління ліквідністю та діловою активністю підприємства.

Метод (методологія). Досягнення поставлених завдань при викладенні матеріалу здійснюється за допомогою наступних методів: дедукції, індукції, логічного узагальнення, аналізу, синтезу для дослідження теоретичних основ управління ліквідністю та діловою активністю підприємства.

Результати. Розвиток ринкових відносин в Україні призводить до відповідальності та самостійності підприємств та інших суб’єктів ринку у розробленні та ухваленні управлінських рішень. Ліквідність підприємства в ринковій економіці є першочерговою умовою існування останнього як суспільно-економічного інституту. Політика управління ліквідністю та діловою активністю важлива насамперед з позиції забезпечення безперервної, ефективної поточної діяльності підприємства, підтримання стабільного фінансового стану та забезпечення постійного розширення й зростання обсягів виробництва, реалізації. Тому показники ліквідності та ділової активності стають основним інструментом при впровадженні на підприємстві комплексної системи ефективності контролінгу. Практичне застосування результатів роботи допоможе вирішити проблемні питання щодо ефективного управління ліквідністю та діловою активністю підприємства, прийняття рішень, що зможуть вплинути на подальше покращення менеджменту підприємства.


Ключові слова


фінансовий механізм; властивості; підходи; критерії; оцінка; взаємозв’язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Haydys, N. M. (2006). Finansovyy analiz. L'viv : Vyd-vo LBI NBU.

Hryn'kevych, O. A. Kindrats'ka, H. I. (2010). Informatsiyno-analitychne zabezpechennya upravlinnya dilovoyu aktyvnistyu pidpryyemstv. Ekonomichnyy analiz, 6, 215.

Hlushchenko, O. O. (2004). Vdoskonalennya menedzhmentu likvidnosti (platospromozhnosti) za umov platizhno-rozrakhunkovoyi kryzy v Ukrayini. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/8483/1/04.pdf.

Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini. (2011). Zakon Ukrayiny vid 07.08.2011r. # 996-14.

Isayeva, T. M. (2012). Otsinka efektyvnosti diyal'nosti pidpryyemstva na osnovi zastosuvannya zbalansovanoyi systemy pokaznykiv. Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2(18), 79-84.

Makarchuk, I. M. (2011). Teoretychni osnovy otsinky finansovoho stanu pidpryyemstv. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/ Evu/2011_17_2/Makarchuk.pdf.

Myeshkova, N. L., Fesenko, I. A. (2013). Rozvytok teoretychnykh aspektiv upravlinnya dilovoyu aktyvnistyu pidpryyemstva. BIZNESINFORM, 3.

Neyf, N. M., Dozorova, N. A. (2011). Metodolohycheskye podkhodы k otsenke delovoy aktyvnosty predpryyatyya. Vestnyk Ul'yanovskoy hosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademyy, 3, 135-140.

Nestorova, S., Stehney, M., Sidun, V. (2011). Adaptatsiya analizu likvidnosti ta platospromozhnosti do suchasnykh umov hospodaryuvannya. Ekonomichnyy analiz, 8 (2), 279-282.

Orhanizatsiya podatkovoho planuvannya na pidpryyemstvi. (n.d.). Retrieved from: http://taxoffshore.org.ua/stat01.html.

Snytko, L. T., Klymenko, L. E. (2010). Upravlenie delovoy aktivnost'yu orhanyzatsii potrebitel'skoy kooperatsii: teoreticheskie osnovy i metodicheskoe obespechenie. Belhorod : Kooperatyvnoe obrazovanye.

Transfertni tsiny. (n.d.). Retrieved from: http://pidruchniki.com/1325031353872/ekonomika/transfertni_tsini_sutnist_funktsiyi_printsipi.

Upravlinnya likvidnistyu pidpryyemstva. (n.d.). Retrieved from: http://svitohlyad.com.ua/biznes/upravlinnya-likvidnistyu-pidpryjemstva.

Faktorynh. (2016). Retrieved from: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022