Механізм фінансової діагностики прийняття управлінських рішень

Вікторія Геннадіївна Андрєєва, Тетяна Сергіївна Карпова


Анотація


У даній статті обґрунтовано, що ухвалення управлінського рішення є свідомим вибором керівника підприємства одного з наявних варіантів або альтернатив дій, які скорочують розрив між поточним і майбутнім бажаним станом підприємства. Управлінські рішення являють собою засіб постійного впливу керуючої підсистеми на керовану підсистему для досягнення намічених цілей. Виявлено необхідність діагностики процесу прийняття рішень в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства і запропоновано ефективний механізм прийняття управлінських рішень для повноти, логічності та встановлення відповідності формальних і реальних процедур їх прийняття. Представлений механізм діагностики прийняття рішень в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства включає етапи прийняття управлінських рішень, оцінку стану і визначення необхідних процедур. У процесі формування управлінських рішень на підприємстві виділяють наступні етапи: визначення цілей організації, виявлення проблем в процесі досягнення цих цілей, дослідження проблем і постановка діагнозу, пошук вирішення проблеми, оцінка всіх альтернатив і вибір найбільш придатної, узгодження рішень в організації, затвердження рішень, підготовка до реалізації рішень, управління застосуванням рішення, перевірка ефективності прийнятих рішень. Вибір правильного та ефективного управлінського рішення є результатом комплексного використання економічного, організаційного, правового, технічного, інформаційного, логічного, математичного, психологічного та інших аспектів. Опис проблемної ситуації дає уявлення про фактори, які необхідно ретельно проаналізувати та розглянути при вирішенні. Визначено кількісні та якісні критерії, за якими здійснюється процес вибору можливих варіантів рішень тієї чи іншої проблеми, розглянуто 14 основних етапів розробки управлінських рішень. Зроблено висновок, що ефективність управлінських рішень слід охарактеризувати як сукупність ефективності розробки управлінських рішень та ефективності їх здійснення.


Ключові слова


управління підприємством; фінансова діяльність; проблеми управління; прийняття управлінських рішень; механізм діагностики; ефективність; етапи розробки управлінських рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Knorring, V. I. (1999). The theory, practice and art of management. Moscow: NORMA; INFRA-M.

Meskon, M., Albert, M., Hedouri, F. (1997). Fundamentals of Management. Moscow: Delo.

Peters, T., & Waterman, R. (1986). In the search of effective management. Moscow: Progress.

Litvak, B. G. (2000). Development of management solutions. Moscow: Delo.

Bersutsky, Y. G. & Lepa, N. N., Bersutsky, A. Y. (2002). Adoption the management decisions of economic entities: Methods and models. Donetsk: IEP National Academy of Sciences of Ukraine.

Scherbakov, V. (2002). Administrative decisions and economic growth. Problems of the theory and practice of management, 5, 22-27.

Egorov, P. V. & Andreeva, V. G. (2005). Diagnosis of management the financial activities of enterprise. Donetsk : South-East.

Fatkhutdinov, R. A. (2001). Management decisions. Moscow: INFRA-M.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022