Фінансовий аналіз активів і пасивів системно важливих банків України

Юнна Сергіївна Тисячна, Катерина Михайлівна Азізова


Анотація


Вступ. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної банківської системи, що характеризуються зниженням результативності діяльності банків, погіршенням якості активів, скороченням кількості банків, які мали банківську ліцензію, свідчать про послаблення фінансової безпеки країни. У зв’язку із цим особливої важливості набуває виділення системно важливих банків з метою контролю за їх діяльністю.

Мета. Метою статті є визначення причин скорочення кількості системно важливих банків задля фінансової безпеки країни.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ. У ході роботи використовувалися методи: структурно-логічний аналіз, статистичний аналіз, структурно-динамічний аналіз.

Результати. Результати проведеного фінансового аналізу активів і пасивів системно важливих банків підтверджують обґрунтованість рішення Комітету  Національного банку України з  питань  нагляду та регулювання  діяльності  банків щодо надання статусу системно важливих банків України з лютого 2016 року трьом банкам: «Приватбанк», «Укрексімбанк» та «Ощадбанк».


Ключові слова


фінансова безпека; банківська система; системно важливий банк; власний капітал; динаміка; зобов’язання; темп приросту; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro banky i bankivs'ku diyal'nist' : zakon Ukrayiny # 2121-III vid 07.12.2000 r., zi zminamy vid 01.03.2016 r. (2016). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Polozhennya pro poryadok vyznachennya systemno vazhlyvykh bankiv: postanova Pravlinnya NBU # 863 vid 25.12.2014 r. (2014). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0863500-14.

Lavrynyuk, V. V. (2014). Ontolohiya pryrody ta sutnist' systemno vazhlyvykh bankiv. BiznesInform, 5, 363-369.

Verbets'ka, O. O. (2014). Kompleksne upravlinnya aktyvamy i pasyvamy. Upravlinnya rozvytkom, 3 (166), 94-96.

Dovhan', Zh. (2012). Osnovy kompleksnoho upravlinnya aktyvamy i pasyvamy banku. Retrieved from: http://archive.nbuv. gov.ua/ portal/soc_gum/Svfin/20012_2/15-064.pdf.

Karcheva, H. T. & Karcheva, O. Ya. (n.d.). Efektyvne upravlinnya aktyvamy i pasyvamy – neobkhidna umova finansovoyi stiykosti banku. Retrieved from: http://www.nvisnik.geci.cn.ua/ uk/nissue/item/download/40_3c43398c1cb92f5e3 d6f7 f118 eb1fc7d.html.

Kolodizyev, O. M., Chmutova, I. M., Hubareva, I. O. (2004). Finansovyy menedzhment u bankakh: kontseptual'ni zasady, metodolohiya pryynyattya rishen' u bankivs'kiy sferi. Kharkiv: INZhEK.

Laryonova, Y. V. (2003). Upravlenye aktyvamy y passyvamy v kommercheskom banke. Moscow: Konsaltbankyr.

Lytvynyuk, O. V. (2014). Metodyka otsinky likvidnosti v konteksti kompleksnoho upravlinnya aktyvamy ta pasyvamy bankivs'kykh ustanov v suchasnykh umovakh. Innovatsiyna ekonomika, 3 (52), 263-269.

Prymostka, L. O. (2002). Analiz bankivs'koyi diyal'nosti: suchasni kontseptsiyi, metody ta modeli. Kyiv: KNEU.

Rotar, D. A. (2014). Kontseptual'ni osnovy formuvannya stratehiy upravlinnya aktyvamy i pasyvamy bankivs'kykh ustanov ta napryamy yikh optymizatsiyi. Young Scientist, 6 (09), 18-21.

Shvarts, O. V. (2010). Intehrovane upravlinnya aktyvamy i pasyvamy yak filosofiya upravlinnya suchasnym bankom. Visnyk KEF KNEU imeni Vadyma Het'mana, 1, 55-59.

Vagner, Iv. (2002). Asset and liability management of banks. Banking services, 8, 14-18.

Marshal, J. & Vipul, Bansal K. (1998). Financial engineering: a complete guide to financial innovation: lane from English. Moscow: INFRA-M.

Sinkey, J. (1994). Financial Management in Commercial Banks. Moscow: Catallaxy.

Rose, P. (1995). Bank management. Moscow: Delo LTD.

Natsional'nyy bank vyznachyv try systemno vazhlyvykh banky. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=27652722.

Natsional'nyy bank Ukrayiny zatverdyv metodyku vyznachennya systemno vazhlyvykh bankiv. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=13264033.

Tysyachna, Yu. S., Azizova, K. M. & Rats O. M. (2015). Kompleksna tekhnolohiya benchmarkinhu yak instrument zabezpechennya finansovoyi bezpeky banku. Aktual'ni problemy ekonomiky, 5(167), 427-437.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022