Концептуалізація перспектив розвитку виробництва суспільних благ в економічній системі України

Marianna Vasylivna Kichurchak


Анотація


Предметом дослідження є визначення найголовніших напрямів розвитку виробництва суспільних благ у вітчизняній економічній системі. Згідно з цим сформовано теоретико-методологічні та практичні підходи до удосконалення моделі відтворення суспільних благ у нашій країні. Обґрунтовано необхідність розв’язання низки суперечностей між існуючими світоглядними засадами теорії відтворення суспільних благ і практикою їх продукування, що передбачає приведення у відповідність інституційованих стандартів споживання з реальною спроможністю держави їх надавати. Показано, що невизначеність пріоритетів, декларативність і некоректність завдань розвитку, трансформація економічної системи, слабка функціональна спроможність держави надавати такі блага згідно із чинними зобов’язаннями хоча і деструктивно вплинули на їх виробництво, але спонукали і до конструювання вітчизняної моделі відтворення суспільних благ. Із урахуванням генетично-еволюційної та системно-синергетичної парадигми запропоновано такі основні підходи до концептуалізації перспектив розвитку виробництва суспільних благ в економічній системі України: узгодженість теоретичної конструкції продукування таких благ з особливостями національної економіки, що обумовлене як існуванням складних причинно-наслідкових зв’язків та екстерналій, так і слабкістю протидії структурним деформаціям; чітка окресленість часово-просторових координат взаємодії домогосподарств, фірм і держави, що при заданих пропорціях розподілу і перерозподілу ВВП на продукування таких благ розширить можливості інвестування у їх виробництво і мінімізує ризики проявів макроекономічної нестабільності; забезпечення транспарентності акумулювання, розподілу та використання ресурсів, залучених у їх створення, на підставі розбудови і підвищення дієвості демократичних механізмів контролю за роботою урядової машини. Перспективи подальших досліджень передбачають детермінацію напрямів удосконалення відтворювального процесу для суспільних благ, пов’язаних із закономірностями розвитку інституту суспільного вибору в нашій країні та чинниками «захоплення» держави. 


Ключові слова


суспільні блага; відтворення; економічна система; концептуалізація; модель; держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Novikov, B. M., Dieieva, N. M. (2015). Transformatsiia sotsialnoi infrastruktury v konteksti zabezpechennia humanitarnoho rozvytku. Vinnytsia: PP Baliuk I. B.

Yefymenko, T. I. (2011). Podatky v instytutsiinii systemi suchasnoi ekonomiky. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv.

Bashnianyn, H. I. & Honcharuk, L. Ya. (2010). Efektyvnist sotsializatsii ekonomichnykh system: metodolohichni problemy metrolohichnoho analizu. Lviv: Novyi svit-2000.

Lysiak, L. V. (2009). Biudzhetna polityka v systemi derzhavnoho rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Kyiv: DNNU AFU.

Dluhopolskyi, O. V. (2011). Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii. Ternopil: Ekon. dumka TNEU.

Pro stratehiiu staloho rozvytku „Ukraina – 2020”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5/2015 (2015). Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.

Heiets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy.

Stefanyshyn, O. V. (2006). Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy. Lviv: Vydavn. tsentr LNU im. Ivana Franka.

Hryniv, L. S. (2013). Naukovi problemy formuvannia stratehii zbalansovanoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 3(50), 2, 118-125.

Gritsenko, A. A. (2011). Sovmestno-razdelennye otnosheniya: instituty-gosudarstvo-vlast'. Naukovі pratsі DonNTU. Serіya: ekonomіchna, 40-2, 68-74.

Moldovan, O. O. (2014). Stratehiia reformuvannia systemy derzhavnykh finansiv Ukrainy: zavdannia, priorytety, mekhanizmy. Kyiv: NISD.

Stability and Growth Pact. (1998). Retrieved from http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en. htm.

Ruban, Yu. H., Vorotin, V. Ye, Zhalilo, Ya. A. (2009). Ukraina v 2005-2009 rr.: stratehichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. Kyiv.

Kutsenko, V. I. (2010). Sotsialnyi vektor ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: Naukova dumka.

Kozoriz, M. A. & Vozniak, H. (2012). Problemy rozvytku biudzhetnoho federalizmu v Ukraini. Visnyk TNEU, 1, 108-115.

Richnyi zvit pro diialnist Proektu MRH-III u 2015 r. (2015). Retrieved from http://cba.org.ua/ua/library/project-reports.

Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy and Development. The American Political Science Review, 3 (87), 567-576.

Buchanan, J. M. (1976). Taxation in Fiscal Exchange. Journal of Public Economics, 1-2 (6), 17-29.

Open Budget Index. Time Line. Retrieved from http://survey.internationalbudget.org/#timeline.

Kichurchak, M. (2012). Osoblyvosti spozhyvannia suspilnykh blah sfery kultury v ekonomitsi Ukrainy. Ekonomist, 8, 40-43.

Kichurchak, M. (2012). Rozvytok merezhi zakladiv kultury ta formuvannia kulturnoi polityky v Ukraini. Stratehichni priorytety, 4, 22-31.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022