Accounting of revenues by areas of responsibility in construction

Lyudmyla Ivanivna Poslavs'ka, Valentyna Valeriyivna Yasyshena


Abstract


Introduction. The purpose of the construction enterprises activityis to obtain maximum profit, which depends on stable income and expenses. Revenue acts as the determining criterion of the efficient allocation of resources, as the key indicator of companies, it also serves as a source of further development of the company, so it should be under the scrutiny of managerial personnel.

Purpose. The aim of the article is to work out theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for the improvement of income for the areas of responsibility in enterprises of the construction industry.

The method (methodology). The study has been conducted on the basis of dialectical approach as for the investigation of the current state of income due  to the spheres of responsibilities in the construction enterprises.

We have used the following methods in this research: method of specificity (to work out methods of income); method of causation and abstract logical (to form design budgets, study of the transfer pricing); method of design, modeling (to develop recommendations for the improvement of income by area of responsibility).

Results. The advantages and disadvantages of transfer pricing methods are established. The feasibility of the latter on the basis of market prices is proved. The range of analytical accounts to subaccount 703 "Revenue from the sale of works and services" and budget of revenues are developed.


Keywords


center of revenues; area of responsibility; budget; transfer price

Full Text:

PDF

References


Vakhrushyna, M. A. (2002). Bukhhalterskyy upravlencheskyy uchet. Moscow: Omeha-L.

Holov, S. F. (2007). Bukhhalters'kyy oblik v Ukrayini: analiz stanu ta perspektyvy rozvytku. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Deriy, V. A. (2009). Vytraty i dokhody pidpryyemstv u systemi obliku ta kontrolyu. Ternopil': TNEU, «Ekonomichna dumka».

Drury, K. (2012). Vvedenie v upravlencheskiy i proizvodstvennyy uchet: Vvodnyy kurs. Moscow: YUNITI-DANA.

Zadorozhnyy, Z. V. (2006). Vnutrishn'ohospodars'kyy oblik u budivnytstvi. Ternopil': Ekonomichna dumka.

Krupka, Ya. D. & Romanchuk, A. L. (2011). Oblik i kontrol' operatsiynoyi diyal'nosti na pidpryyemstvakh promyslovosti budivel'nykh materialiv. Chernivtsi: Misto.

Kutsyk, V. I. & Kolyasa, Yu. O. (n.d.). Rol' byudzhetuvannya v upravlinni pidpryyemstvom. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua

Malyarevs'kyy, Yu. D., Labuzh'ka, S. V., Bezkorovayna, L. V. (2008). Perspektyvy upravlins'koho obliku: orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm yak osnova efektyvnoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Kharkiv: KhNEU.

Min'kovs'ka, M. V. & Vynohradova, Yu. O. (n.d.). Aspekty byudzhetuvannya: perevahy ta nedoliky, uspikhy ta pomylky. Retrieved from: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?

Palyy, V. F. (2006). Upravlencheskiy uchet izderzhek i dokhodov (s elementami finansovoho ucheta). Moscow: Infra-M.

Rybakova, O. V. (2005). Bukhhalterskyy upravlencheskyy uchet i upravlencheskoe planyrovanie. Moscow: Finansy i statistika.

Savchuk, V. P. (2010). Upravlenie prybyl'yu i byudzhetyrovanie. Moscow: BYNOM. Laboratoryya znanyy.

Skrypnyk, N. V. & Skrypnyk, M. Ye. (2011). Osoblyvosti orhanizatsiyi upravlins'koho obliku dokhodiv na vyrobnychomu pidpryyemstvi. Retrieved from: uniep.km.ua/upload-files/_3_2011.pdf.

Sokolova, Ya. V. (2011). Upravlencheskyy uchet. Moscow: Mahystr: INFRA-M.

Khornhren, Ch. T. & Foster, Dzh. (2000). Bukhhalters'kyy uchet: upravlencheskyy aspect. Moscow: Finansy i statistika.

Shevchuk, K. V. (n.d.). Zastosuvannya transfertnoho tsinoutvorennya dlya otsinyuvannya diyal'nosti tsentriv vidpovidal'nosti. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua.

Atkinson, E. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., Yanh, S. M. (2005). Upravlencheskyy uchet. Moscow: Vyl'yams.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023