Ключові фактори успіху завдяки програмі трансформації енергетичної галузі

Tetyana Oleksandrivna Artemchuk


Анотація


Вступ. Сучасні механізми функціонування української економіки та тенденції розвитку енергетичної галузі передбачають реконструкцію галузей промисловості для забезпечення вдосконалення ринку електроенергії. В умовах формування сталого розвитку суспільства зростає необхідність взаємодії усіх стратегічно важливих галузей та паливно-енергетичного комплексу. Головним інструментом економічних перетворень у процесі трансформації вважається перехід до механізму ринкового саморегулювання, що допоможе визначити дійсну цінність економічних благ в економіці та призведе до макроекономічної реструктуризації виробництва відповідно до потреб суспільства.

Мета. Стаття присвячена розробленню теоретико-методичних засад оцінки визначальних ключових факторів успіху трансформації підприємств природних монополій і, зокрема, підприємств електроенергетики та вироблення практичних рекомендацій щодо пріоритетів розвитку.

Результати. Оцінено можливості очікуваних результатів щодо зниження тарифів на електроенергію шляхом запровадження конкурентного середовища в такому виді діяльності, як постачання електричної енергії. Проаналізовано також головні причини підвищення тарифів у сфері енергопостачання. Наведено структуру середніх роздрібних тарифів для непобутових споживачів, яка вказує на важливість утримування сталої ціни на роздрібні тарифи та недопущення необґрунтованого їх зростання. Наголошено на тому, що в окремих регіонах доцільно запровадити вертикально інтегровану структуру в електроенергетичній галузі, ефективність яких підтверджується світовим досвідом і у нафтогазовому комплексі України.

Обґрунтовано доцільність впровадження управлінського обліку, а з ним – управлінського аудиту в енергопостачальних компаніях України. Запропоновано напрями удосконалення управління підприємств галузі. Встановлено, що для ефективної реалізації стратегічних заходів трансформації необхідно всебічно покращити організацію управління на всіх рівнях шляхом формування та вдосконалення організаційних структур управління, які є невід’ємною частиною проблеми підвищення ефективності загальної діяльності. Визначено, що винятково важливим є запровадження програм для здійснення необхідних організаційних змін системі управління. 


Ключові слова


монополія; трансформація; монопольний сектор природних монополій; тарифи; удосконалення структури управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Avhustyn R. R. (2009). Derzhavne rehuliuvannia pryrodnykh monopolii: sut, zavdannia ta metody [State regulation of natural monopolies: essence, objectives and methods]. Naukovi pratsi NDFI – Scientifical works of NDFI,11, 59-63 [in Ukrainian].

Analitychnyi tsentr doslidzhen enerhetyky [Energy Analytical Research Center]. Retrieved from http://eircenter.com. [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. & Fyliuk, H. M. (2006). Pryrodni monopolii [Natural monopolies]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Andrianova, I. I. (2010). Metody formuvannia taryfiv na enerhonosii [The methods of formation of tariffs for energy]. Zbirnyk naukovykh prats Odeskoho natsionalnoho morskoho univesytetu – Proceedings of Odessa National Maritime University, 32, 136-144 [in Ukrainian].

Dyrektyva 2009/72/YeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 13 lupnia 2009 r. shcodo zahalnykh pravyl funktsionuvannia vnutrishnioho rynku elektroenerhii ta vnesennia zmin I dopovnen do dyrektyvy 2004/54/YeS: Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropeiskoho Soiuzu vid 13 lypnia 2009 r. № 2009/72/YeS [Directive 2009/72 / EC of the European Parliament and of the Council of 13July 2009 concerning common rules for the internal market Electricity and amendments and additions to Directive 2003/54 / EU of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009]. Retrieved from http://enref.org/wpcontent/uploads/2015/01/checked-dir-2009-72-ua.pdf . [in Ukrainian].

Derzhavne rehuliuvannia enerhetyky v Ukraini: Bila knyha NKRE. (2006). [State Energy Regulation of Ukraine: White book NKRE]. Retrieved from http://www2. nerc.gov.ua. [in Ukrainian].

Bila knyha enerhetychnoi polityky Ukrainy «Bezpeka ta konkurentospromozhnist». (2014). [White book of Energy Policy of Ukraine “Security and Competitiveness”] Retrieved fromhttp://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Zvitu pro rezultaty diialnosti NKREKP za 2014 rik. Postanova natsionalnoi komisii shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh. (2015). № 971[On approval of the report on the performance of NKREKP 2014. Resolution of the National Commission for state regulation in the energy and utilities # 971]. Retrieved from http://www.nerc.gov.ua. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia neobkhidnoho dokhodu vid zdiisnennia diialnosti z postachannia elektrychnoi enerhii za rehuliovanym taryfom u razi zastosuvannia stymuliuiuchoho rehuliuvannia. Postanova natsionalnoi komisii, shcho zdiisniue derzhavne rehuliuvannia y sferi enerhetyky vid 11.07.2013 [On approval of procedure for determinining of the necessary income on the implementation of the supply of electricity at regulated tariffs in the case of applying the incentive regulation. Resolution of the National Commission that realizes state regulation of energy from 11.07.2013]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Brych, V. Ya. Metody upravlinnia ryzykamy enerhopostachalnoi companii [Methods of risk management of supply company]. Ternopil: TNEU. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022