Методика кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної інформації

Olha Oleksiyivna Osadcha


Анотація


Вступ. Глобалізація світової економіки, формування системи загального інформаційного середовища вимагають зростання якості обліково-аналітичної інформації. Зважаючи на те, що питання теорії та методології оцінювання її якості стали предметом наукових дискусій відносно недавно, можна стверджувати про відсутність системних досліджень у цій галузі. Окрім цього, не сформульовано принципи контролю та не розроблено систему показників якості облікової інформації .

Мета. Метою статті є обґрунтування методичних підходів до кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної інформації.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, метод системного підходу до оцінки економічних явищ, історичний та логічний.

Результати. Уточнено зміст поняття «якість обліково-аналітичної інформації», яке визначено як сукупність властивостей інформації, що враховують ступінь практичної придатності, можливість і ефективність використання конкретної інформації, сформованої за даними бухгалтерського обліку та звітності, за результатами проведення економічного аналізу з метою досягнення цілей розвитку суб'єкта господарювання. Шляхом систематизації наукових підходів встановлено, що якість обліково-аналітичної інформації формують дві окремі підмножини: властивості, які характеризують якість об'єкта, та властивості, що стосуються його економічності. Відтак слід оцінювати інтегральний показник якості. Запропоновано використання кваліметричного підходу в оцінюванні якості обліково-аналітичної інформації. З метою виокремлення оцінюваних показників сформовано дерево властивостей обліково-аналітичної інформації у вигляді ієрархічної структури з урахуванням якісних показників (зокрема, достовірне відображення показників діяльності, вплив обліково-аналітичної інформації на бізнес-процеси суб'єкта господарювання, доступність (та транспарентність для користувачів, єдність методології розрахунку показників звітності), а також показників економічності. Встановлено, що кількісна оцінка якості обліково-аналітичної інформації визначається системою показників, яка містить коефіцієнти викривлення, впливу, доступності, відповідності та економічності. Окрім цього, обґрунтовано, що методичним інструментарієм оцінювання якості обліково-аналітичної інформації є нормативний, статистичний та експертний методи. 


Ключові слова


загальне управління якістю; якість обліково-аналітичної інформації; економічність; інтегральна якість; коефіцієнти оцінювання показників якості; експертний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Azghaldov, G. G., Kostyn, A. V., & Sadovov, V. V. (2010). Kvalymetryia: pervonachalnye svedenyia. Spravochnoe posobye s prymerom dlia ANO "Ahentstvo stratehycheskykh ynytsyatyv po prodvyzhenyiu novykh proektov". Moscow: Higher School [in Russian].

Honcharov, S. M., & Kushnir, N. B. (2008). Tlumachnyi slovnyk ekonomista. Rivne: NUWMNRU [in Ukrainian].

Financial reporting framework. (2010). IASB. Retrieved from: https://s3. amazonaws.com/ifrswebcontent/2016/IASB/April/IASB_April_Update.html#5.

Kramarovsky, L. M., & Maksymova, V. F. (1990). Otsenka kachestva bukhhalterskoho ucheta na predpryiatyy. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Ministry of Finance of Ukraine. (2013). Metodychni rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva [in Ukrainian].

Parliament of Ukraine. (1999). Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini. [in Ukrainian].

Sokolova, E. S. (2011). Metody otsenky kachestva uchetnoi ynformatsyy. Yzvestyia Orenburhskoho hosudarstvennoho ahrarnoho unyversyteta, 3, 31(1). Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-kachestva-uchyotnoy-informatsii [in Russian].

Sokolova, E. S. (2011). Metodolohyia otsenky kachestva uchetnoi ynformatsyy. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow: Moscow State University of Statistics, Economics and Informatics [in Russian].

Fomin V. N. (2002). Kvalymetryia: upravlenye kachestvom. Moscow: Os-89 [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022