Фінансові ресурси домогосподарств як складова частина фонду національного добробуту України

Olha Viktorivna Hlushchenko


Анотація


Вступ. Фінансові ресурси домогосподарств відображають якість життя у суспільстві, стан людського розвитку у ньому та профіль їх фінансової поведінки. Побудова добробуту держави повинна починатися зі зростання статків домогосподарств, збільшення їх заощаджень. Фінансова архітектоніка національного добробуту є системою руху та перерозподілу фінансових потоків, що спрямовуються на його досягнення. Її центральною ланкою є фонд добробуту – форма акумулювання, руху та перерозподілу фінансових ресурсів.

Дослідження фінансових ресурсів домогосподарств в умовах дії чинників, що спричинили кризу в Україні, є необхідним у сучасних умовах, які обумовили актуальність обраної теми.

Мета. Удосконалення методичного підходу до оцінки фінансових ресурсів фонду добробуту шляхом уточнення обсягів фінансових ресурсів домогосподарств, спрямованих на людський розвиток, з урахуванням нерівності та інфляції.

Метод (методологія). Методологічну базу дослідження складають загальнонаукові методи, зокрема метод аналізу та синтезу. Також застосовано прикладні економіко-статистичні методи, за допомогою яких проведено обробку інформаційної бази, візуалізовано отримані результати та встановлено зв'язок між доходами та видатками домогосподарств.

Результати. У процесі дослідження було вирішено важливе теоретико-методологічне завдання щодо розкриття внеску домогосподарств у фонд добробуту та національний добробут України. Отримані результати наукових розвідок лягли у підґрунтя висновків теоретико-методологічного та практичного спрямування.

Удосконалено методичний підхід до оцінки фінансових ресурсів фонду добробуту, що полягає у розрахунку фінансових потоків, які утворюють його, шляхом визначення фінансових ресурсів домогосподарств, спрямованих на людський розвиток, зважених на коефіцієнт нерівності та інфляції. Завдяки розробленому методичному підходу можливо з більшою точністю встановити внесок домогосподарств у національний добробут. 

 


Ключові слова


домогосподарства; фінансова архітектоніка; добробут; фонд добробуту; фінансові ресурси домогосподарств

Повний текст:

PDF

Посилання


Becker, G. (2003). Human Behavior economical Approach. Moscow: SU HSE. (In Russian)

De Nederlandsche Bank. (2012). Programme Household Finances and Behaviour in Times of Crisis. Retrieved from http://www.dnb.nl/en/onderzoek-2/test-conferences/annual-research-conferences/programmes/dnb279018.jsp.

Aguirre, H. (2006). The financial position of households after a macroeconomic crisis: the case of Argentina. IFC Bulletin, 2, 324-341.

Yurii, S. I., Fedosov, V. M. (2008). Finance: textbook. Kyiv: Znannia. (In Ukrainian)

Kizyma, T. O. (2010). Finances of household: modern paradigm and dominant development Kyiv: Znannia. (In Ukrainian)

Nahaichuk, N. H. (2014). Clarifying the Meaning of the Term “Households Finance” in the Context of the Subject “Finance”. Financial Space, 2(14). Retrieved from: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1402/14nnguzp.pdf. (In Ukrainian)

Klymenko, T. V. (2013). The Current State of the Households’ Financial Potential of Chernihiv Region Scientific E-journal. Series 1, Economics and Management: Collected scientific articles. 1(4). Chernihiv: ChNUT Retrieved from URL http://chasopis. geci. stu. cn.ua/nomer/2013/1/seriya_1/ua/110-116.pdf. (In Ukrainian)

Tarasiuk, M. V. (2013). Functions of Finances of Housekeeping are in Market Economy of Post-Crisis Period Ekonomchnyi Visnyk Universytetu 21(1). Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__39.pdf. (In Ukrainian)

Tarasiuk, M. V. (2013). The Role and Peculiarities of Functioning of Households’ Finances in Market Economy Innovative Economy. 9(47). Retrieved from http://ie. at.ua/IE_2013/InnEco_9-47-2013.pdf. (In Ukrainian)

Hrytsenko, A. A., Artomova, T. I., Krychevska, T. A. (Eds.). (2013). Hierarchy And Network Of Institutional Architectonics Economic Systems. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting Ukrainian National Academy of Science. (In Russian)

Arrow, K. (2004). Social Choice and Individual Values. Moscow: The publishing house of SU HSE. (In Russian)

State Statistics Service of Ukraine. (2016). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

National Bank of Ukraine. (2016). Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1.

National Commission exercising the state regulation of financial services markets. (2016). Retrieved from http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-npz.html.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003). On private pensions (Law of Ukraine). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/page. (In Ukrainian)

Financial portal Min Fin. (2016). Retrieved from http://index. minfin.com.ua/index/infl.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022