Identification and quantitative estimation of credit risk of commercial bank

Leonid Borysovych Dolinskyi, Vladyslav Viktorovych Korchynskyi


Abstract


Introduction. In the article the qualitative and quantitative aspects of banking activity risks are considered. Qualitative analysis includes a review of the classification of banking risks and their systematization. Within the quantitative analysis it is built an expert system with the usage of indistinct logic. The results of the activity of the system which acts wit the help of card of risks are shown.

Goal. The purpose of the article is the investigation of qualitative and quantitative aspects of analysis of banking risks on the basis of an integrated approach to risk management system.

The method (methodology). The systematic approach to the systematization of the credit risk of banks ia applied in the article. The multifactor discriminant models, expert methods and indistinct logic tools in the environment MATLAB are used for the modeling of credit risk.

Results. The main sources of risks within an integrated system of bank risk management have been determined. The classification of banking risks, taking into account the relationships between their species, has been worked out. Expediency of deep quantitative analysis of the credit risk of the bank has been grounded. In order to evaluate the latest in software environment of MATLAB we have created the model on indistinct logic with the usage of guidelines of NBU concerning the discriminant analysis of borrowers. On the basis of actual financial performance we have calculated indicator of credit risk. Through the application of the results of modeling and scenario approach the card of bank credit risk has been worked out and approved.


Keywords


qualitative analysis; quantitative assessment; discriminant model; credit risk; fuzzy logic; banking risks; Risk mapping

Full Text:

PDF

References


Osnovni pokaznyky diyal'nosti bankiv. (2016). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publishtstsi/article?art_id=36807.

Dolins'kyy, L. B., Tkachenko, M. A. (2015). Kredytnyy Reytynh yak indykator kon"yunktury finansovykh rynkiv Ukrayiny. NRA «Ryuryk», richnyy zvit.

Neplatospromozhni banky, finansovyy internet-portal «Minfin. (2016). Retrieved from: http://minfin.com.ua/banks/problem.

Vitlins'kyy, V. V., Pernarivs'kyy, O. V., Nakonechnyy, Ya. S., Velykoivanenko, H. I. (2000). Kredytnyy ryzyk komertsiynoho banku. Kyyiv: Znannya.

Kamins'kyy, A. Analiz systemy ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny. Bankivs'ka sprava, 6, 10-19.

Prymostka, L. O. (2004). Finansovyy menedzhment u banku. Kyyiv: KNEU.

Tomas, L. B., Uyl'yam, H. Sh., Pol, L. U. (2003). Kompleksnyy podkhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimat'sya. Kiev: Vyl'yams.

Mezhdunarodnaya konverhentsiya izmerenyya kapitala i standartov kapitala: utochnennye ramochnye podkhody. (2004).

Pro skhvalennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannya system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny: postanova #361 vid 02.08.2004. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36985.

Vovk, V. Ya. & Khmelenko, O. V. (2008). Kredytuvannya i kontrol'. Kyyiv: Znannya.

Core principles for effective banking supervision. (1997). Basle Committee on Banking Supervision.

Dokhody ta vytraty bankiv Ukrayiny. (2016). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58285.

Tereshchenko, O. (2003). Dyskryminantna model' intehral'noyi otsinky finansovoho stanu pidpryyemstva. Ekonomika Ukrayiny, 8, 38-44.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok formuvannya ta vykorystannya bankamy Ukrayiny rezerviv dlya vidshkoduvannya mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivs'kymy operatsiyamy. Postanova #23 vid 25.01.2012. (2012). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

Vitlins'kyy, V. V., Velykoivanenko, H. I. (2004). Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi. Kyiv: KNEU.

Baza danykh emitentiv tsinnykh paperiv. (2015). Retrieved from: http://smida.gov.ua.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ekonomichnyy analiz 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023