Девелопментизаційні особливості ринку праці в умовах глобалізації

Vasyl Yaroslavovych Brych, Maryna Borysivna Nahara


Анотація


Вступ. В епoху глoбaлiзaцiї, iнтелектуaлiзaцiї тa швидкoгo пoшиpення iннoвaцiйних виpoбничих технoлoгiй пpiopитетним зaвдaнням вітчизняного ринку праці є фopмувaння якiсних людських pесуpсiв. Крім того, формування глобальної знаннєвої економіки передбачає використання конструктивних знань працівників, що забезпечують завоювання та утримання стійких конкурентних позицій підприємства в динамічних умовах конкурентної боротьби. У такому контексті виявляється актуальність дослідження взаємозв’язку глобалізації та ринку праці, що персоніфікований у людських ресурсах.

Мета. Детермінувати функціональний взаємозв’язок глобалізації та ринку праці; охарактеризувати фактори впливу телероботи на розвиток суспільства, країни, окремих фірм та індивідів; визначити інваріантні зміни у структурі і динаміці зайнятості в Україні під впливом постіндустріальної моделі економічного розвитку.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано метод аналізу та синтезу при окресленні характерних рис глобалізації; метод порівняння – при вивченні дистанційної зайнятості; ситуаційний підхід – при визначенні напрямів впливу глобалізації на ринок праці; абстрактно-логічний  – при формуванні висновків роботи.

Результати. Визначено характерні риси глобалізації економіки. Розглянуто тенденції та закономірності розвитку ринку праці під впливом глобалізації. Проаналізовано зміни у структурі та динаміці зайнятості в Україні. Детерміновано фактори впливу телероботи на розвиток суспільства, країни, окремих фірм та індивідів. Виокремлено позитивні та негативні сторони впливу глобалізації на ринок праці. Сформульовано напрямки адаптації вітчизняного ринку праці до умов глобалізації.


Ключові слова


глобалізація економіки; ринок праці; трансформація зайнятості; дистанційна зайнятість; телеробота; людські ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Brych, V. Ya. (2003). Transfopmatsiia rynku pratsi ta problemy pidvyshchennia zhyttievoho rivnia naselennia: metodolohiia, ppaktyka, shliakhy vyrishennia. Tepnopil: Ekonomichna dumka.

Lazorenko, K. S. (2015). Rol, znachennia ta osoblyvosti funktsionuvannia rynku pratsi na suchasnomu etapi. Visnyk SNAU, 5/1, 5-14.

Lisohor, L. (2014). Svitovi rynky pratsi ta Ukraina: stan, tendentsii, osoblyvosti adaptatsii. Ukraine-NATO, 4, 47-61.

Motorna, I. (2014). Dystantsiina zainiatist v umovakh hlobalizatsii ekonomiky ta sotsialno-ekonomichni vyhody vid yii vykorystannia. Ukraina: aspekty pratsi, 3, 6-12.

Nahara, M. (2015). Paradyhma rynku pratsi v umovakh hlobalizatsii. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika, 7, 200-205.

Petrova, I. L. (2014). Rehuliuvannia zainiatosti u svitli hlobalizatsiinoi perspektyvy. Ekonomika ta derzhava, 2, 19-24.

Tymkiv, K. (2015). Novye domovye. Korrespondent, 5, 25-27.

Analiticheskij material o vozmozhnosti teleraboty v sovremennoj kompanii. (n. d.). Retrieved from: http://www.business.rin.ru/cgibin/search.plaction=view&num=341298&razdel=9&w=0&p_n=1.

Dystantsiini pratsivnyky dozvoliaiut sobi bilshe, nizh inshi. (n. d.). Retrieved from: http://www.management.com.ua/news/?id=752.

Paradoksy ekonomycheskoho rosta. (n. d.). Retrieved from: http://www.washprofile.org/ru/node/5384.

Telerabota (Teledostup): Vyhody y Preymushchestva. Retrieved from: http://www.io.com.ua/s2300.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022