Контент фахової освіти: аналіз, оцінка, перспективи розвитку

Olena Vasylivna Garashchuk, Vira Ivanivna Kutcenko


Анотація


Вступ. Розкривається важливість фахової (вищої) освіти в житті суспільства, країни і кожного її жителя. Зазначається, що контент фахової освіти наповнюється багатьма показниками. Наводяться основні з них, що характеризують нинішній стан освітньої сфери. При цьому зазначається, що професійна освіта має бути якісною та неперервною. На основі аналізу основних показників розвитку вищої освіти робиться висновок, що практично всі вони мають тенденцію до зниження, а найвищі темпи зниження притаманні показникам кількості студентів. Підкреслюється, що найгострішою проблемою залишається ресурсне забезпечення галузі, яке негативно впливає на якість освітніх послуг і підготовки кадрів. Зазначається, що покращенню ситуації сприяє модернізація освітнього процесу, в тому числі на основі принципів державно-приватного партнерства.

Мета. Метою проведеного дослідження є розробка науково-методологічних засад оцінки стану розвитку фахової (вищої) освіти, виявлення існуючих проблем та обґрунтування шляхів їх подолання у контексті розбудови економіки знань.

Метод (методологія). Під час дослідження використані наступні методи: монографічний, аналізу та синтезу, балансовий, метод екстраполяції, моделювання тощо. Так завдяки монографічному методу було досліджено, хто з науковців і якою мірою здійснював аналіз стану фахової освіти в Україні та які у попередніх дослідженнях були виявлені позитивні та негативні тенденції розвитку цієї ланки освітньої сфери. У процесі роботи за допомогою методів аналізу та синтезу оцінено мережу навчальних закладів, які здійснюють фахову підготовку, виявлено зміни в кількості та структурі вищих навчальних закладів, чисельності студентів у них. Досить широко ці методи також використані при оцінці фінансового забезпечення освітньої сфери загалом і вищої її ланки, зокрема балансовим методом скористалися при моделюванні можливих майбутніх змін у наборі студентського контингенту до вищих навчальних закладів в умовах демографічної кризи в Україні.

Результати. У роботі охарактеризовано перспективи розвитку фахової освіти, спрямовані на подолання проблем, на забезпечення подальшої модернізації, варіативності, тісного зв'язку із суспільством. У числі найважливіших інструментів пропонуються інноваційні технології, які мають стати вирішальним чинником підвищення ефективності освітнього процесу, сприяти зростанню привабливості фахової освіти для молоді.


Ключові слова


модернізація; інновація; освітня сфера; якість освіти; моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryeyeva, Yu. (2015). School teacher skills. Pozashkillya, 12, 56–71.

Bazilevsky, A. A. (2010). Innovation management modernization of the Khabarovsk Territory education. Vysheye obrazovaniye segodnya, 10, 2-5.

Bayidenko, V. I. (2002). Bolonskyi protsess: strukturnaya reforma vyshego obrazovaniya Yevropy [The Bologna process: structural reform of higher education in Europe], Research center of problems of quality training; Russian New University, Moscow, Russian Federation.

State Statistics Service of Ukraine. (2016). Zahalnoosvitni navchalni zaklady Ukrayiny na pochatok 2015/16 navchalnoho roku. Statystychnyj byuleten” [Secondary education Ukraine at the beginning of 2015/16 school year. Statistical Bulletin , Kyiv, Ukraine.

Zayitceva, L. (2011). Competence approach in education. Doshkilne vyhovannya, 4, 9–11.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Higher Education". Retrieved from: http://zakon2.rada.gov/ua/laws/show/1556-18/page.

Kremen, V. G. (2003). Osvita i nauka Ukrayiny: shlyakhy modernizatsiyi [Education and science of Ukraine: Ways of Modernization], Hramota, Kyiv, Ukraine.

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrayiny u XXI stolitti [National Doctrine of Education of Ukraine in the XXI century]. (2001). Shkilnyi svit, Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine. (2016). Osnovni pokaznyky diyalnosti vyshchyh navchalnyh zakladiv Ukrayiny na pochatok 2015/16 navchalnoho roku.

Statystychnyj byuleten [Basic indicators of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the 2013/14 academic year. Statistical Bulletin , Kyiv, Ukraine.

Sumarokova, Ye. V. (2004). Education and Economic Growth. Vysheye obrazovaniye segodnya, 12, 18-24.

Management Tools and Trends. (2013). Retrieved from: www.bain.com.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022