Вплив процесів глобалізації на розвиток людського капіталу та стан національного ринку праці

Al'ona Yuriyivna Shakhno


Анотація


Вступ.  На сучасному етапі розвитку процеси глобалізації істотно впливають на зміст і темпи формування нових типів соціально-економічних відносин у сучасному суспільстві і розвитку людського капіталу, що залишається однією з найбільш складних соціально-економічних проблем України. 

Мета статті – дослідити вплив процесів глобалізації на розвиток людського капіталу в Україні, визначити актуальні проблеми і особливості становлення національного ринку праці та запропонувати комплекс заходів щодо ефективного розвитку людського капіталу країни.

Метод (методологія).  У процесі дослідження використовуються методи теоретичного узагальнення, методи аналізу та синтезу, метод порівняння.

Результати.  У статті розглянуто вплив процесів глобалізації на розвиток людського капіталу та ринок праці. За результатами дослідження зазначено місце України за індексом людського розвитку серед інших країн світу.  Проаналізовано основні напрями розвитку людського капіталу та національного ринку праці: зміни в структурі зайнятості населення; створення нових професій і робочих місць; перенесення виробництв до країн із дешевою робочою силою; міграція трудових ресурсів.  Визначено головні фактори впливу, які призводять до негативних тенденцій на ринку праці.

У ході дослідження запропоновано заходи, що сприятимуть ефективному розвитку людського капіталу в Україні з огляду на процеси глобалізації, а саме: налагодження відносин з іншими країнами світу та міжнародними організаціями; підвищення ефективності здійснення соціальної політики; формування відповідної законодавчої бази, удосконалення фінансово-кредитної підтримки, створення сприятливих економічних умов для розвитку малого і середнього бізнесу; підтримка конкурентоздатних новітніх технологій через удосконалення організаційно-технічного рівня на підприємствах; зменшення диференціації доходів населення шляхом послідовного підвищення мінімальної заробітної плати, створення нових робочих місць, удосконалення систем оплати праці; створення сприятливого інвестиційного клімату в країні шляхом забезпечення політичної стабільності та оптимізації правового поля тощо.  


Ключові слова


глобалізація; людський капітал; ринок праці; зайнятість населення; заробітна плата; міграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Lych, V. M., Bondar, I. K. Liutyj, I. O. and Hrishnova, O. A. (2009). Liuds'kyj kapital Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy vidtvorennia [Human Capital Ukraine: state, problems and prospects of reproduction], KNUBA, Kyiv, Ukraine.

Romanko, O. P. and Danyliuk, M. I. (2011). The employment equity as a source of economic power Ukraine. Naukovi pratsi Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytet nafty i hazu. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/5_89204.doc.htm (Accessed 29 April 2016).

Davydiuk, L. P. (2015), “Global changes in the employment structure as a factor in the transformation of the international labor market”, Ekonomika: realii chasu, 3(19), 172-177.

UNDP in Ukraine (2015), “Human Development Report 2015”, Retrieved from: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html (Accessed 28 Mart 2016).

Day (2016). Ukraine - 81 place in terms of human development. Retrieved from: http://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayina-na-81-misci-za-rivnem-lyudskogo-rozvytku (Accessed 15 April 2016).

United states department of labor. (2016). Retrieved from: http://www.bls.gov/(Accessed 16 April 2016).

The official site of the State Statistics Service of Ukraine. (2016). Retrieved from: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 April 2016).

Eurostat. (2016). Your key to European statistics. Retrieved from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/ home (Accessed 25 April 2016).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Ліцензія Creative Commons
Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована.

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online)

 

© Тернопільський національний економічний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2019