Діагностика трансформаційних процесів у системі соціально-трудових відносин на підприємствах радіоелектронної промисловості

Oksana Mykolayivna Rudenko


Анотація


Вступ.  Стратегічними завданнями України є підвищення конкурентоспроможності національної економіки, інтеграція в європейський економічний простір та розбудова соціальної держави.  Вирішити ці завдання неможливо без трансформації інституту праці, зростання його інноваційної компоненти.

Мета.  Метою статті є дослідження трансформаційних процесів у системі соціально-трудових відносин та їх впливу на інноваційну економіку.

Метод (методологія).  У межах дослідження було використано методи порівняльного аналізу, синтезу, абстракції, індукції та дедукції, теоретичного узагальнення.  Методологічною основою є діалектичний метод.

Результати.  На основі соціологічного дослідження та показників трансформації соціально-трудових відносин визначено тенденції трансформації соціально-трудових відносин на підприємствах радіоелектронної промисловості. 


Ключові слова


соціально-трудові відносини; трансформація; інноваційна економіка; процеси; радіоелектронна промисловість

Повний текст:

PDF

Посилання


Kondrat'yev, N. D. (2002). Bol'shiye tsikly kon"yunktury i teoriya predvideniya. Izbrannyye trudy. Moscow: Ekonomika.

Vanash, D. (2011). Hnuchkyi hrafik roboty. Pratsia i Zakon, 11 (143), 20–22.

Pro zatverdzhennia pereliku ob’iektiv derzhavnoi vlasnosti, shcho maiut stratehichne znachennia dlia ekonomiky i bezpeky derzhavy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.03.2015 №83. (2016). Retrivered from: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF.

Tsymbaliuk, S. O. (2015). Formuvannia kompensatsiinoi polityky v umovakh transformatsii sotsialno-trudovykh vidnosyn. Kyiv: KNEU.

Kolot, A. M. (2010). Sotsialno-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku. Kyiv: KNEU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021