Взаємозалежність параметрів розвитку підприємств сфери медичних послуг в Україні

Vladyslav Arkadiyovych Shevchenko


Анотація


Вступ.  Розвиток сфери надання медичних послуг має визначальне значення у формуванні соціальної інфраструктури суспільства.  Однак функціонування підприємств сфери медичних послуг в умовах трансформації існуючої моделі Семашко відповідно до вимог ринкової економіки та з урахуванням суттєвих обсягів сучасних викликів та загроз визначив необхідність змін організаційно-економічного механізму таких підприємств.  Необхідною умовою обґрунтування такої трансформації є визначення функціональної залежності кількісних параметрів розвитку підприємств сфери медичних послуг у взаємозв’язку з обсягами послуг, що надаються ними, та об’єктивно існуючими демографічними тенденціями. 

Мета.  Визначення взаємозв’язку між кількісними характеристиками надання населенню України медичних послуг відповідними установами та його чисельністю.

Метод (методологія)У процесі проведення дослідження використано методи: кореляційно-регресійного аналізу (для визначення системи взаємозв’язків між показниками розвитку підприємств сфери медичних послуг, обсягом надання медичних послуг, чисельністю населення), дисперсійного аналізу (для підтвердження виявлених закономірностей), конструювання (побудова скелетограми виявлених залежностей із урахуванням лагів), диференціального числення (визначення оптимальної чисельності підприємств сфери медичних послуг)

Результати.  З високим рівнем достовірності доведено існування функціональної залежності чисельності населення від чисельності підприємств сфери медичних послуг та обсягу послуг, що надаються ними.  Здійснено часову розгортку причинно-наслідкових зв’язків між показниками обсягу надання медичних послуг та чисельністю населення України із урахуванням лагу.  Визначено суттєве перевищення чисельності амбулаторно-поліклінічних закладів понад їх оптимальну кількість, з огляду на критерій нульового приросту населення. 


Ключові слова


: сфера медичних послуг; кількість амбулаторно-поліклінічних закладів; обсяг наданих медичних послуг; чисельність населення; реформування сфери медичних послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkatov, Ya. A. (2015). Shlyakhy reformuvannya systemy okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Adaptatsiya do prava YeS rehulyuvannya ekonomiky Ukrayiny v suchasnykh umovakh, 50-58.

Bayeva, O. V. (2007). Menedzhment u haluzi okhorony zdorov"ya. Kyiv: MAUP.

Demohrafichna ta sotsial'na statystyka: okhorona zdorov"ya. (n.d.). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ivanov, Yu. B. & Berezhna, Yu. V. (2014). Osoblyvosti finansovoho zabezpechennya sfery okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Efektyvna ekonomika, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3493.

Krychkovs'ka, A. M., Marintsova, N. M., Chervetsova, V. H. Novikov, V. P. (2007). Optymizatsiya metodolohiyi formuvannya derzhavnoyi chastky finansuvannya okhorony zdorov"ya. Farmatsevtychnyy zhurnal, 3, 10-15.

Myts'kevych, T. (n.d.). Reformuvannya systemy okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Tsentr doslidzhen' sotsial'nykh komunikatsiy. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=752:reformuvannya-sistemi-okhoroni-zdorov-ya&catid=8&Itemid=350.

Moskalenko, V. F. (2008). Pryntsypy orhanizatsiyi optymal'noyi modeli systemy okhorony zdorov"ya: ukrayins'kyy kontekst. Kyiv: Knyha plyus.

Pavlyuk, K. V., Stepanova, O. V. (2011). Rozvytok derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorov"ya. Finansy Ukrayiny, 2, 43-55.

Palytsya, S. V. (2013). Derzhavna polityka ekonomiko-tekhnolohichnoyi klasteryzatsiyi systemy okhorony zdorov"ya Ukrayiny. Ekonomist, 11, 32-37.

Popchenko, T. P. (2012). Reformuvannya sfery okhorony zdorov"ya v Ukrayini: orhanizatsiyne, normatyvno-pravove ta finansovo-ekonomichne zabezpechennya. Kyiv: NISD, 2012. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Zdorovya_Popchenko-2a6db.pdf.

Rekomendatsiyi parlaments'kykh slukhan' na temu «Pro reformu okhorony zdorov"ya v Ukrayini». (2016). Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny # 1338-VIII vid 21.04.2016. Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 21, 450.

Rozhkova, I. V. (2005). Derzhavne rehulyuvannya rozvytku rynkovykh mekhanizmiv u systemi okhorony zdorov"ya v Ukrayini. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, 2. Retrieved from: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2.

Fedulova, L. I. (2014). Naukovo-tekhnolohichnyy rozvytok sfery okhorony zdorov"ya ukrayiny v konteksti intehratsiynykh vyklykiv. Ekonomichnyy chasopys-XXI, 5-6, 37-40.

Shchodo priorytetnykh napryamiv vitchyznyanoyi systemy okhorony zdorov"ya. (n.d.). Natsional'nyy instytut stratehichnykh doslidzhen'. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/480.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022