Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності

Mykola Vasyl'ovych Stetsko


Анотація


Вступ.  Низький рівень глобальної конкурентоспроможності в Україні значною мірою є наслідком недорозвиненості фінансового ринку.  Вітчизняний фінансовий ринок є частково інтегрованим у світовий фінансовий простір, і його слід розглядати у контексті глобалізації економічних процесів та індексу глобальної конкурентоспроможності.  Фінансова глобалізація надає для суб’єктів ринку капіталів цілий перелік додаткових шансів.  Водночас слід ураховувати і додаткові ризики, пов’язані із можливими зовнішніми викликами.  Для використання шансів та нейтралізації можливих ризиків необхідно провести ретельний аналіз сильних та слабких позицій вітчизняного фінансового ринку під кутом зору впливу процесів глобалізації.

Мета.  Метою пропонованої статті є компаративний аналіз фінансового ринку і окремих його сегментів у національному та глобальному вимірах й обґрунтування на цій основі висновків і рекомендацій щодо моделі фінансового ринку, яка б підвищила рівень конкурентоспроможності економіки України.

Метод (методологія).  Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано такі методи: аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення; емпіричного дослідження та факторного аналізу; системного підходу та стратегії.

Результати.  Проведено аналіз причин низького рівня глобальної конкурентоспроможності вітчизняного фінансового ринку.  Показано, що в Україні наявна континентальна модель фінансування з елементами експліцитної та імпліцитної державної підтримки банківської системи, що є типовим для країн з перехідною економікою.  Інструментарій ринку капіталів має доповнювати зазначену модель.  Визначено, що структура фондового ринку України є деформованою через критично високу частку присутності на ньому державних облігацій.  Через дію ефекту витіснення значно зменшуються обсяги інвестицій у корпоративні цінні папери.  Для його нейтралізації слід суттєво зменшити доходність державних цінних паперів. 


Ключові слова


фінансовий ринок; ринок капіталів; кредитний ринок; модель фінансування; глобальна конкурентоспроможність; ефект витіснення; капіталізація; волатильність

Повний текст:

PDF

Посилання


Beck, T. H., Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: Does having a market- or bank-based system matter? Journal of Financial Economics, 64(1), 147-180.

Beck, Th., Demirguc-Kunt, A., Laeven, L., Levine, R. (2008). Finance, Firm Size, and Growth. Journal of Money, Credit and Banking, 40(7), 1379-1405.

Beck, Th., Kaserer, Ch., Rapp, M-S. (2015). Beteiligungs und Kapitalmarktfinanzierung im deutschen Finanzsystem: Zustand und Entwicklungsperspektiven. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Retrieved from: http://bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen.

Mozhovyy, O. M., Stukalo, N. V. (2009). Intehratyvno-indeksnyy metod otsinyuvannya rivnya finansovoyi hlobalizatsiyi krayin svitu. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 8, 5-26.

Shkol'nyk, I. O. (2008). Rol' bankiv u protsesi formuvannya natsional'noyi modeli finansovoho rynku. Visnyk Ukrayins'koyi akademiyi bankivs'koyi spravy, 1 (24), S. 64–70.

Naumenkova, S. V., Mishchenko, V. I. (2013). Suchasni problemy kapitalizatsiyi bankivs'koyi systemy Ukrayiny. Finansovo-kredytna diyal'nist': problemy teoriyi ta praktyky, 2(15), 3-11.

Tereshchenko, O. O. (2012). Otsinka kredytnykh ryzykiv: vidpovidnist' novatsiy NBU mizhnarodniy praktytsi. Visnyk NBU, 9, 4-8.

The Global Competitiveness Index 2015-2016. (2015). The World Economic Forum. Retrieved from: http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2015.

Song, F., Thakor, A. (2013). Notes on Financial System Development and Political Intervention. World Bank Policy Research Working Paper, 6350, 491-513. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2210301.

Goldsmith, R. W. (1969). Financial structure and development. New Haven: Yale University Press.

Aghion, P., Howitt, P. Mayer-Foulkes, D. (2005). The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 120, 173–222.

World Bank. 2015. (2015). Global financial development report 2015-2016: long-term finance. Global financial development report. Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/955811467986333727/Global-financial-development-report-2015-2016-long-term-finance.

Martin Čihák, Aslı Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, Ross Levine (2012). Benchmarking Financial Systems around the World. Policy Research Working Paper 6175.The World Bank Financial and Private Sector Development Vice Presidency & Development Economics Vice Presidency.

Shkol'nyk, I. O. (2011). Kapitalizatsiya fondovoho rynku Ukrayiny v konteksti svitovykh tendentsiy. Finansy Ukrayiny, 4, 65–74.

International property rights index 2016. (2016). Retrieved from: http://internationalpropertyrightsindex.org.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022