Сучасні теоретичні підходи до визначення трейдингових мереж фондового ринку

Olga Volodymyrivna Kopylova


Анотація


Вступ.  Сучасний розвиток світових економічних відносин, у тому числі й фінансових, позначений поширенням процесів інтеграції та глобалізації.  Інтенсивне дослідження та впровадження нових технологій, їх широке застосування на міжнародних фінансових ринках та міжнародна інтеграція стали головним чинником змін у структурі глобального фінансового простору.

Мета статті – визначення сутності трейдингових мереж фондового ринку, їх структури, елементів та принципів їх функціонування.

Результати.  Досліджено основні підходи до аналізу міжнародного фондового ринку: системний, інституціональний та мережевий.  Виявлено, що застосування теорії соціальних мереж є доцільним для дослідження побудови сучасної інфраструктури фондового ринку.  Введено категорію трейдингової мережі фондового ринку як системи організацій та установ нематеріальної сфери виробництва (вузлів), що забезпечує комунікацію суб’єктів фондового ринку з метою мінімізації інформаційної асиметрії, трансакційних витрат та ризиків у часі та просторі.  Визначено структуру трейдингової мережі фондового ринку та надано характеристику її вузлів.  Сформульовано принципи, на яких ґрунтується побудова трейдингових мереж фондового ринку: ступінь інтегрованості до глобального фінансового простору; можливість подальшого переходу до найвищого рівня, принцип незворотності; принцип самозбереження.  Аргументовано доцільність подальшого дослідження трейдингових мереж фондового ринку задля повноцінного залучення України до глобального фінансового простору. 


Ключові слова


фондовий ринок; трейдингові мережі; інфраструктура фондового ринку; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Galenko, N. O. (2010). Analysis of international stock market as an economic system during the financial crisis. Retrieved from: http://ir. kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/2388/1/Galenko.pdf.

Bourdieu, P. (2005). The Social Structures of the Economy. Front Cover. Pierre Bourdieu. Polity, Apr 22, Business & Economics.

Guattari, P. -F., Deleuze, G. (1998). What is philosophy? M., Іnstitute of experimental sociology, Spb., Aletheia, 288 p.

Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, Volume 78, Issue 6 (May, 1973), p. 1360–1380.

Jackson, M. O. (2008). Social and Economic Networks, Retrieved from: http://web.stanford.edu/~jacksonm/netbook.pdf.

Castells, M. (1999). The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Retrieved from: http://iir-mp. narod.ru/books/inozemcev/index.html.

Savel'eva, T. P. (2012). Modern network society: problems of definition. Modern society, 1, 87-92. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2012_1_14.

Castells, M., Himanen, P. (2006). The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model, Kyiv.

Williamson, O. E. (1996). The Economic Institutions of Capitalism, Spb.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022