Моделювання технологічних змін балансової схеми «витрати-випуск» в умовах дії Паризької угоди

Volodymyr Ivanovych Kudin, Andrii Mykhailovych Onyshchenko


Анотація


Вступ.  Перспективний аналіз розвитку сучасної як теоретичної, так і практичної економіки засвідчує посилення тенденції врахування соціального фактору і забезпечення життєдіяльності на Землі в глобальних масштабах.  Можна очікувати, що вже в найближчому майбутньому ця тенденція посяде головну позицію у світовій економіці і буде суттєво визначати міжнародні економічні відносини.  На перший план в умовах глобалізації світової економіки і світових економічних зв’язків виступає пріоритет забезпечення повноцінного майбутнього світового суспільства.

Мета.  У контексті цього значно зростає врахування екологічного фактору в макроекономіці і особливим чином постає специфічна проблема ролі, місця та організації екологічної складової.  Відповідно особливої актуальності набуває розробка нового концептуального підходу до екологічного ресурсу як сучасної економічної категорії, врахування якої необхідно буде зводити до розробки нової концепції екологічної економіки, світових економічних зв’язків, пошуку оптимальних шляхів міждержавної співпраці в питаннях охорони довкілля, ресурсозбереження та маловідходних технологій.

Метод (методологія).  Результати дослідження отримані на основі методів економічної теорії, економіко-математичного моделювання, теорії матриць, системного аналізу.

Результати.  Запропоновано модифіковану балансову еколого-економічну модель типу «витрати-випуск» з урахуванням встановлених Паризькою угодою обмежень на викиди парникових газів.  Встановлено умови існування продуктивності моделі, яка забезпечує невід’ємність економічних та екологічних показників.  Розглянуто математичний аппарат визначення зміни обсягів валового випуску основного та допоміжного виробництв у випадку зміни галузевої структури. 


Ключові слова


сталий розвиток; Паризька угода; еколого-економічна система; балансова модель Леонтьєва «витрати-випуск»; модель Леонтьєва-Форда «витрати-випуск»; імітаційне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Sustainable Innovation Forum. (2016). Retrieved from: http://www.cop21paris.org.

Leontieff, V. V., Ford, D. (1972). Interdisciplinary analysis of the influence of economic structure on the environment. Moscow: Economics and Mathematical Methods.

Onyshchenko, A. M., Lyashenko, I. M. (2010). Modeling material valuation sectoral structure in terms of limits on greenhouse gas emissions. Kyiv: Investments: practice and experience.

Kudin, V. I., Onyshchenko, A. M. (2015). Modeling Industrial ecology and economic cooperation in the framework of the restrictions under the Kyoto Protocol. Kyiv: Economic modeling socio-economic systems.

Voloshyn, O. F., Kudin, V. I. (2015). Serial analysis of variants in the study objectives and design of complex systems (under the general editorship of academician I. V. Sergienko). Kyiv: Naukova Dumka.

Kudin, V. I., Lyashko, S. I., Kharytonenko, N. V., Yatsenko, J. P. (2007). Analysis of linear system properties by pseudoinverse matrices. Kyiv: Cybernetic and system analysis.

Kudin, V. I., Klyushin, D. A. (2003). Schemes decomposition of large-scale special matrix structure in modeling two-phase fluid filtration. Kyiv: Journal of Computational and Applied Mathematics.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022