Макроекономічний підхід до забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору

Iryna Anatoliyivna Kantsir


Анотація


Вступ.  Стійкий розвиток та функціонування фінансового сектору виступає визначальним чинником макроекономічної стабільності.  У період глобальних криз та трансформаційних перетворень фінансовий сектор потребує суттєвих реформ та новацій, які б сприяли забезпеченню фінансової стабільності на макро- та макрорівні.  Нагальною проблемою виступає посилення кризових явищ в економіці, що загрожує стабільності функціонування держави.  Домінантою ефективного функціонування фінансового сектору вважається вибір моделі функціонування фінансової системи; ефективність фінансових регуляторів; наявність дієвого фінансово-кредитного механізму; дієвість нормативно-правового механізму забезпечення фінансової діяльності.

Мета.  Аналіз теоретичних аспектів забезпечення фінансової стабільності, дослідження доцільності впровадження макропруденційного нагляду. 

Метод (методологія).  У процесі дослідження використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: абстрактно-логічний (при розкритті теоретико-методологічних засад макропруденційного регулювання, при узагальненні та формулюванні висновків); синтезу і системного аналізу (для обґрунтування сутнісних характеристик мароекономічної та фінансової стабільності); системного аналізу та теоретичного узагальнення (для удосконалення методики оцінки рівня та окреслення інституціональних передумов макропруденційного регулювання у фінансовому секторі національної економіки); логічного узагальнення (для обґрунтування підходів та пропозицій щодо удосконалення шляхів забезпечення фінансової стабільності та оптимізації заходів макропруденційного регулювання).

Результати.  За результатами проведеного дослідження систематизовано домінуючі напрями дослідження сутності дефініцій «макроекономічна стабільність» та «фінансова стабільність».  Окреслено шляхи та напрями імплементації заходів макропруденційного характеру у фінансовий сектор національної економіки.  Визначено доцільність зміни вектору регуляторної політики в контексті переходу від мікро- до макропруденційного нагляду, що сприятиме стабілізації та стійкості (опірності) до шоків фінансового сектору національної економіки. 


Ключові слова


фінансовий сектор; фінансова стабільність; макроекономічна стабільність; стабільність; системні ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Macroeconomic Stability. (2016). Retrieved from: http://reut-institute.org/Publication.aspx? PublicationId=1299.

Pshy`k, B. I. (2013). Financial stability: the nature and features of. Visny`k SevNTU: Zbirny`k naukovy`x pracz`,138, 91-96.

Unkovs`ka, T. (2009). Systematic understanding of financial stability, solving paradoxes. Economics, 4, 14-33.

Crockett, A. (1997). The Theory and Practice of Financial Stability. Retrieved from: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm/

Belinska, Y. V. (2010). Financial stability: the nature and direction of software. Strategichni priory`tety`, 4 (17), 57-67.

Artemenko, I. (2015). The financial stability of the state as a component of macro-economic stability of the national economy. The young scientist, 10 (25), 229.

Savitskaya, A. (2012). Assessment and ways to ensure the financial security of Ukraine. Economic Forum, 3, 14.

Sysoieva, L. (2014). Background of supervisory approaches to the regulation of systemic risk in the financial sector. Economic Journal – XXI, 1-2 (2), 20-23.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022