Analysis of the enterprise investment and innovation activity in the current economic conditions

Zoryana Bohdanіvna Lytvyn


Abstract


In the article the necessity of  analysis of the entity investment and innovation activity is grounded. The features of enterprise investment and innovation activity  are investigated. The relationship of investment and innovation activities of the enterprise is defined. The system of indicators for estimation the effectiveness of enterprise innovations and investments is worked out. The stages of comprehensive analysis of investment and innovation activity of the entity is analysed.


Keywords


economic analysis; investment and innovation activities of the company; systematic approach; investment; innovation; projects; investor; effectiveness; system of indicators

Full Text:

PDF

References


Blank, I. A. (2000). Investitsionnyy menedzhment. Kyiv: ITEM.

Druker, P. F. (2001). Efektyvne upravlinnya: ekonomichni zadachi ta optymal'ni rishennya. Moscow: Hrand; Fair-Press.

Mykytyuk, P. P. (2014). Innovatsiynyy mekhanizm upravlinnya sub"yektamy hospodaryuvannya. Ternopil': Ekonomichna dumka TNEU.

Lysenko, D. V. (2007). Kompleksnyy ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy deyatel'nosti. Moscow: Infra-M.

Lytvyn, B. M. (2008). Ekonomiko-analitychna diyal'nist' v orhanizatsiyi. Kyiv: Khay-Tek Pres.

Lytvyn, Z. B. (2014). Analiz vzayemozv"yazku investytsiynoyi ta innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Kryms'kyy ekonomichnyy visnyk, 6 (13), 95-99.

Lytvyn, Z. B. (2014). Analiz yak nevidyemnyy instrument efektyvnosti investytsiyno-innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva. Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnya, 4(44), 25-34.

Mykytyuk, P. P. (2009). Analiz investytsiyno-innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv. Ternopil': Terno-hraf.

Ovcharenko, T. S. (2002). Svitovyy dosvid orhanizatsiyi ta upravlinnya innovatsiyno-investytsiynoyu diyal'nistyu pidpryyemstv. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 16, 93-96.

Savyts'ka, H. V. (2005). Ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva. Kyiv: Znannya.

Khariv, P. S., Sobko, O. M. (2003). Aktyvizatsiya innovatsiynoyi diyal'nosti promyslovykh pidpryyemstv rehionu. Ternopil': Ekon. dumka.

Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskoho razvitiya. Moscow: Prohress.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ekonomichnyy analiz 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023