Особливості формування портфелів інвестиційних проектів для досягнення цілей сталого енергоефективного розвитку міст

Vasylyna Bogdanivna Horban


Анотація


Вступ.  У сучасних умовах підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів вимагає від органів місцевого самоврядування використання кардинально нових підходів до провадження дієвої енергетичної політики, спрямованої на реалізацію концепції сталого енергетичного розвитку шляхом енергоефективної трансформації господарського комплексу міст.  Для прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку місцевих громад необхідне насамперед концептуальне моделювання портфелів інвестиційних проектів у сфері енергоефективності та забезпечення їх належного фінансування.

Мета.  Метою статті є дослідження особливостей та механізмів реалізації енергоефективних заходів шляхом декомпозиції завдань інвестиційних портфелів  для забезпечення сталого розвитку міст на засадах проектно орієнтованого управління.

Метод (методологія).  У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи: індукції та дедукції; порівняння, систематизації та узагальнення; історичний та логічний; групування і класифікації; економіко-статистичні методи аналізу та графічний.

Результати.  Визначено особливості розроблення та імплементації комплексних планів дій зі сталого енергетичного розвитку міст на довгострокову перспективу.  Окреслено секторальні особливості планування енергоефективного розвитку на місцевому рівні.  Запропоновано механізми реалізації наявного потенціалу енергозбереження на місцевому рівні.  Ідентифіковано ключові показники енергоефективності за основними інфраструктурними секторами міст.  Розроблено концептуальну схему реалізації потенціалу енергоефективності на засадах проектно орієнтованого управління.  Ідентифіковано основні етапи й особливості формування портфелів інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, а також запропоновано способи їх фінансування. 


Ключові слова


сталий енергоефективний розвиток міст; портфель інвестиційних проектів; план дій зі сталого енергоефективного розвитку; енергетична політика; енергетичне планування; фінансові ресурси; паливно-енергетичні ресурси; секторальна типологія; проектно орієнтова

Повний текст:

PDF

Посилання


Enerhoefektyvnist' u rehional'nomu vymiri: problemy ta perspektyvy [Energy efficiency in the regional dimension: problems and prospects] (2014). [in Ukrainian].

Horban,V. B. (2014). Aktual'ni problemy efektyvnoho vykorystannya palyvno-enerhetychnykh resursiv ta yikh vplyv na ekonomiku Ukrayiny [Contemporary issues of efficient usage of fuel and energy resources and their impact on the economy of Ukraine] Nauka y ekonomika – Science and economics, 3(35), 231–238 [in Ukrainian].

Horban,V. B. (2015). Transformatsiya imperatyvnykh pidkhodiv do protsesu planuvannya v enerhetychniy sferi Ukrayiny [Transformation of imperative approaches towards planning processes in the energy sector of Ukraine] Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 24, 53–59 [in Ukrainian].

Byudzhetnyy monitorynh: Analiz vykonannya byudzhetu za 2015 rik [Budget Monitoring: Analysis of Budget Execution in 2015] (2016). [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho ahentstva z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennya Ukrayiny [The official website of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine]. Retrieved from: http://saee.gov.ua.

Ofitsiynyy sayt Ministerstva enerhetyky ta vuhil'noyi promyslovosti Ukrayiny [The official website of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine]. Retrieved from: http://minregion.gov.ua.

Ofitsiynyy sayt «Uhoda meriv shchodo klimatu i enerhiyi» [The official website of the Covenant of Mayors]. Retrieved from: http://www.uhodameriv.eu/index_uk.html.

How to develop a sustainable energy action plan (SEAP) in the Eastern Partnership and Central Asian cities. Part I – «The SEAP process, step-by-step towards the -20% target by 2020»: guidebook (2013). Retrieved from: http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_ Part_I.pdf.

How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) in the Eastern Partnership and Central Asian Cities. Part II – «Baseline Emissions Inventory»: guidebook (2014). Retrieved from: http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_Part_II.pdf.

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny vid 08.07.2010 [Budget Code of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.

«Pro zaprovadzhennya novykh investytsiynykh mozhlyvostey, harantuvannya prav ta zakonnykh interesiv sub"yektiv pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti dlya provedennya masshtabnoyi enerhomodernizatsiyi». Zakon Ukrayiny vid 09.04.2015r. [The Law of Ukraine “On the introduction of new investment opportunities to guarantee the rights and legitimate interests of businesses for massive energy modernization”]. (Accessed 09 April 2015). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/327-19. [in Ukrainian].

«Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny shchodo zaprovadzhennya novykh investytsiynykh mozhlyvostey, harantuvannya prav ta zakonnykh interesiv sub"yektiv pidpryyemnyts'koyi diyal'nosti dlya provedennya masshtabnoyi enerhomodernizatsiyi». Zakon Ukrayiny vid 09.04.2015. [The Law of Ukraine “On Amendments to the Budgetary code of Ukraine on introduction of new investment opportunities to guarantee the rights and legitimate interests of businesses for massive energy modernization”]. (Accessed 09 April 2015). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/328-19. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022