Управління конкурентними перевагами підприємства

Alla Oleksandrivna Kasych, Zhanna Valeriivna Kharkova


Анотація


У сучасних умовах спостерігається загострення конкурентної боротьби в усіх секторах економіки, а тому питання формування конкурентних переваг залишаються об’єктом дослідження як на рівні теорії, так і на рівні практики.  Контролювати ситуацію на ринку здатні винятково ті підприємства, які системно працюють над формуванням конкурентних переваг, і оскільки цей напрям передбачає прикладення значного обсягу ресурсів, він потребує логічного обґрунтування напрямів та ефективного управління. Головна мета роботи – дослідження теоретичних та методичних підходів до управління конкурентними перевагами з урахуванням умов функціонування українських та зарубіжних підприємств. Основи теорії управління конкурентними перевагами формувались на основі праць зарубіжних вчених.  Основну увагу вони зосередили на дослідженні таких питань, як теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища підприємства, взаємозв’язки між факторами конкурентоспроможності та економічної ефективності діяльності підприємства, розробки дієвого інструментарію підвищення конкурентоспроможності. Опрацювання наукової літератури дозволяє стверджувати, що на сьогодні відсутній єдиний підхід до класифікації конкурентних преваг підприємства та можливостей їх досягнення.  За таких умов питання управління конкурентними перевагами залишається актуальним.  


Ключові слова


управління; конкуренція; конкурентоспроможність; фактори; ефективність; дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Azoev, G. L. (2000). Competitive advantages of firm. Moscow: News.

Zozuliov, A. (2002). Place marketing to streng then thec ompetitive position of businesses. Kyiv: Marketing and Advertising.

Ivanov, J. B. (1997). Competitiveness of the enterprise in terms of the economy the formative market . Kharkiv: RIO HHЭU.

Kasich, A. A. (2014). The implementation of the concept of strategic management in the practice of domestic enterprises. Kyiv: Business-Inform.

Lepa, N. N. (2003). Benefits Management competitive enterprise. Donetsk: NAS of Ukraine. In-ton Economy prom-sti .

Nemtsov, V. D. (2001). Strategic Management. Kyiv: UVPK" EksOb".

Poltavskaya, E. A. (2002). Competition and Competition Benefits. Dnepropetrovsk: Economy: problemsoftheoryandpractice: Coll. Science. works.

Porter, Michael E. (1997). Competition strategy. Kyiv: Fundamentals.

Thompson, A. A. (1998). Stratehycheskyy management. Arts of Implementation of strategy. Moscow: Banks and exchanges, Unity.

Fathutdynov, R. A. Competitiveness of the organization interms crisis, Economics, Marketing, Management. Moscow: Marketing.

Fleischer, K. (2005). Stratehycheskyy and Competitive analysis. Methods and sredstva competitive analysis in business. Moscow: Binom.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management.

Grant, R. M. (1991). The Resource – Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California: California Management Review.

Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. California: Journal of Marketing.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022