Credit strategies as the basis for efficient functioning of banks

Olena Leonidivna Malakhova, Olha Olehivna Ivashchuk


Abstract


Introduction.  One of the most important and urgent tasks of stable operation of banking institutions in Ukraine is the need to investigate loan strategies to ensure adequate credit resources of real economic sector.

Purpose.  The goal of the article is to examine theoretical basis for credit strategies formation by banks and to summarise scientific approaches to practical aspects of their implementation.

Method (methodology).  In the course of investigation such general scientific methods are used: methods of analysis and synthesis, method of scientific abstraction, method of historical and logical approaches to study nature of credit strategy, graphic methods.

Results.  Article has revealed the economic substance of bank credit policies.  The main factors of the macro- and microeconomic environment that exert a significant impact on selection of a loan strategy by a bank have been investigated.  It has been established that commercial banks can make both positive and negative impacts on the national economy. Positive influence contributes to its economic development and growth. Negative impact leads to the problem of a loan debt. Positive and negative impacts depend on the chosen credit strategy. 


Keywords


bank strategy; credit strategy; credit policy; types of credit strategies; factors that affect choice of the credit strategies by the bank; strategic management of the bank

Full Text:

PDF

References


Ansoff, Y. (2009). Stratehicheskiy menedzhment. Klassicheskoe izdanie. SPb: Pyter.

Zaytsev, L. H. & Sokolova, M. Y. (2004). Stratehycheskyy menedzhment. Moscow: Ekonomist.

Kempbel, D., Stounkhaus, Dzh., Kh'yuston, B. (2003). Stratehicheskiy menedzhment. Moscow: Prospekt.

Kolozhvary, Yu. B. (2009). Korporativnoe stratehicheskoe planirovanie. Irkutsk: Izd-vo BHUEP.

Efremov, V. S. (1998). Stratehyya byznesa. Kontseptsii i metody planirovaniya. Moscow: Finpress.

Kanaev, A. V. (2006). Stratehicheskoe upravlenie kommercheskim bankom. Kontseptual'nye osnovy. SPb.: Izd-vo SPbHU.

Vladyslavlev, D. N. (n.d.). Formyrovanye stratehyy banka. Retrieve from: www.toptrening.ru/ articles/1268/.

Nykonova, Y. A. & Shamhunov, R. N. (2007). Stratehyya y stoymost' kommercheskoho banka. Moscow: Alpina Biznes Buks.

Myntsberh, H., Kuynn, Dzh. B., Hoshal, S. (2001). Stratehicheskiy protsess. Kontseptsii, problemy, resheniya. SPb.: Piter.

Lavrushyn, O. Y. (2011). Bankovskyy menedzhment. Moscow: Knorus.

Baranovs'kyy, O. I. (2008). Rozvytok bankivs'koyi systemy Ukrayiny. Kyiv: Vyd-vo In. -tu ekon. ta prohnozuv.

Dzyubanovs'ka, N. A. (2011). Realiyi ta perspektyvy modelyuvannya optymal'noyi kredytnoyi stratehiyi banku. Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, 4, 20-25.

Karbivnychyy, I. V. (2007). Stratehichne upravlinnya kredytnoyi diyal'nosti bankivs'koyi ustanovy. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy Ukrayiny, 20, 58-64.

Andros, S. V. (2011). Kredytno-investytsiyna stratehiya komertsiynoho banku v umovakh nestabil'nosti marketynhovoho seredovyshcha. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky, 441-450.

Vasyurenko, O. & Maslova, A. (2011). Optymizatsiyne upravlinnya kredytnym potentsialom banku. Bankivs'ka sprava, 5, 3-11.

Hrebenyuk, L. A. (2012). Osnovy formuvannya kredytnykh stratehiyi banku. Aktual'ni problemy ekonomiky, 2, 208-213.

Volkova, N. I. & Havrikova, A. V. (2014). Innovatsiyna kredytna polityka banku: formuvannya i realizatsiya. Donets'k: Donbass.

Vasyurenko, O. V. & Podchesova, V. Yu. (2011). Suchasni kontseptsiyi upravlinnya kredytnym ryzykom yak osnovni skladovi protsesu upravlinnya kredytnym ryzykom banku. Aktual'ni problemy ekonomiky, 1, 170-177.

Volkova, N. I. (2014). Vybir kredytnoyi stratehiyi bankamy Ukrayiny. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 24, 291-301.

Kornylyuk, R. V. (2011). Inozemni banky v bankivs'kiy systemi Ukrayiny. Kyyiv: Kyyivs'kyy natsional'nyy ekonomichnyy universytet imeni Vadyma Het'mana.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ekonomichnyy analiz 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023