Розмежування понять «автоматизовані», «комп’ютерні» та «інформаційні» системи бухгалтерського обліку

Oksana Vasylivna Adamyk


Анотація


У статті з'ясовано сутність понять «автоматизовані», «комп’ютерні» та «інформаційні» системи, а також доречність їх застосування щодо системи бухгалтерського обліку. Визначено спосіб трансформації в комп’ютерному середовищі складових системи бухгалтерського обліку та її елементів методу, а також можливість автоматизації останніх. Зроблено висновки, що ототожнення термінів «інформаційна система» і «комп’ютерна система» є некоректним. Ін­формаційні системи можуть використовувати і неавтоматизовану технологію об­робки інформації, наприклад, як система бухгалтерського обліку. Остання навіть у позакомп'ютерному середовищі є інформаційною системою, оскільки предметом і продуктом її роботи є інформація заздалегідь визначеного формату; вона харак­теризується чітко спрямованими інформаційними потоками. Складовими неавто­матизованої системи бухгалтерського обліку є інформація; елементи методу бух­галтерського обліку; фахівець. При автоматизації вказаний перелік складових до­повнюється такими компонентами, як технічне забезпечення, програмне забезпечення, специфічні алгоритми обробки інформації. Окрім того, впровадження інформацій­них технологій висуває підвищені вимоги до фахівців, які повинні володіти не лише методами бухгалтерського обліку, але й знаннями і навичками роботи в комп’ютер­ному середовищі. Не усі елементи методу бухгалтерського обліку можливо автома­тизувати. Більшість з них  можна формалізувати, наприклад, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність, калькулювання. Водночас оцінка та інвентаризація мало придатні для автоматизації. Частково можна автоматизувати документування. З метою позначення системи бухгалтерського обліку, що для автоматизованої об­робки даних використовує комп’ютери, застосовують різні дефініції, зокрема, «ін­формаційні системи обліку», «автоматизовані системи обліку», «комп’ютерні сис­теми обліку». Дослідження показало, що недоречно використовувати в одному сло­восполученні слова «інформаційна» та «система бухгалтерського обліку» через утворення тавтології. Доцільно у назві конкретизувати спосіб автоматизації об­робки облікової інформації – з допомогою комп'ютера. Некоректно ототожнюва­ти дефініції «інформаційна система» і «комп’ютерна система». Здійснене дослі­дження дозволило нам сформувати визначення комп’ютерної система бухгалтерського обліку, що усуває вказані вище недоліки.


Ключові слова


інформаційні технології; автоматизація; інформаційні сис¬теми; комп’ютерна система бухгалтерського обліку; елементи методу бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamyk, O. V. (2016). Databases And Data Warehouses – The Information Foundation For Accounting And Analysis. Economic, administrative, legal, informational and technical problems of enterprises activity. Dnipro: Gerda.

Adamyk, O. V. (2016). Information Technology In The Computer Systems Of Accounting: Problems Of Organization Of Data And Flow. Business Inform, 10.

Benko, M. M. (2013). Possibility Of Financial Audit In The Information Technology Environment. Bulletin ZSTU, 2 (64).

Gray, S. J., Needles, B. E. ( 2006). Financial Accounting, a global approach. Moscow: Wolters Kluwer.

Gura, N. (2011). Accounting as a complex information system. Bulletin of Kyiv National University named by Taras Shevchenko. Economy, 130, 12-15.

Ivakhnenkov, S. V. (2003). Information technologies in accounting and auditing: handbook. Kyiv: Znannia-Press.

Osmyatchenko, V. O., Shevchuk, V. E. (2008). Transformation element of accounting method in the computer environment. Bulletin Krivoy Rog Economic Institute KNEU, 2 (14), 111-118.

Skopen, M. M. (2005). Computer Information Technologies in Tourism. Kyiv Condor.

Ivanov, V. G., Ivanov, S. M., Karasyuk, V. V. (2014). Modern information systems and technologies. Kharkiv. National Law University Yaroslav the Wise.

Horunzhak, N. M. (2013). Theory and Methodology of Public Sector Accounting in Conditions of Informatization of Society. Ternopil: TNEU.

Yanchev, A. V. (2014). Theoretical and methodological principles of accounting process in the information economy. Business Inform, 4, 341-347.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021