Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві

Yevheniya Petrivna Hnatenko


Анотація


Вступ. Предметом дослідження статті є аналіз основних засобів виробничого підприємства.

Раціональне використання основних засобів підприємства сприяє покращенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі – збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення. Здійснений аналіз в алгоритмі, за граничних умов задачі, сприяє ідеальному вирішенню нагальних проблем науково-практичного характеру стосовно формування та використання основних виробничих засобів на підприємстві. Порядок дій аналітика, послідовність етапів аналізу основних засобів на підприємстві дозволяє крок за кроком досліджувати та робити висновки про стан та ефективність використання основних засобів.

Мета. Метою статті є систематизація наявних та розробка нових підходів щодо послідовності – алгоритму методики аналізу формування та ефективності використання основних засобів на підприємстві.

Метод (методологія). Для удосконалення методики аналізу основних виробничих засобів використовувалися абстрактно-логічний метод, методи порівняння, індукції й дедукції, комплексний підхід та статистичні методи.

Результати. У статті наведено схему алгоритму аналізу основних засобів на підприємстві. Здійснено апробацію запропонованого алгоритму аналізу основних виробничих засобів на прикладі конкретного підприємства. Аналіз проведено у декілька етапів, які в комплексі допомагають упорядковано здійснити оцінку структури, динаміки та ефективності використання основних засобів на підприємстві; зробити висновки щодо формування і використання основних засобів та потужності підприємства; прийняти управлінські рішення стосовно підвищення їх ефективності. На першому етапі здійснено оцінку динаміки та наявності основних засобів, аналіз складу та структури основних засобів, оцінку зміни питомої ваги активної частини промислово-виробничих основних засобів. Другим етапом є аналіз використання виробничої потужності підприємства. Третій – це аналіз технічного стану основних засобів. Для узагальнювальної оцінки руху основних засобів і характеру їх змін на підприємстві здійснюється четвертий етап аналізу – аналіз оновлення, введення, вибуття основних засобів. На п’ятому етапі здійснено аналіз економічної ефективності функціонування основних засобів. Шостим етапом є здійснення факторного аналізу фондовіддачі основних засобів. Аналіз дозволяє виявити вплив факторів на ефективність використання основних виробничих засобів і проводиться за двома напрямами: вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва; вивчення впливу факторів на зміну фондовіддачі. Завершальним – сьомим – етапом аналізу є підготовка висновків та проектів рішень керівництва щодо збільшення випуску продукції, зростання фондовіддачі основних засобів.

Запропонований алгоритм поглиблює сучасні методичні положення, що сприяють можливості забезпечувати більш ефективне використання основних засобів на підприємстві. 


Ключові слова


аналіз; основні засоби; алгоритм; етапи; технічний стан; потужність; показники; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Alhorytm. (2016). Vikipediya. Retrieved from: uk.wikipedia.org.

Butynets, F. F. (2001). Bukhhalters'kyy slovnyk. Zhytomyr: Ruta.

Burova, T. A. & Sobchuk, A. V. (2015). Problemni pytannya klasyfikatsiyi osnovnykh zasobiv. Oblik, analiz i audyt v umovakh rehional'noho rozvytku ekonomiky, 30-33.

Yepifanova, I. Yu. (2012). Analiz vidtvorennya i vykorystannya osnovnykh zasobiv pidpryyemstv Vinnychchyny. Ekonomichnyy prostir, 58, 172-177.

Marenych, T. H. & Lutsenko, O. A. (2012). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva: Ekonomichni nauky, 127. Retrieved from: http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/05.

Mayakovs'ka, Ts. V. & Koval', N. I. (n.d.). Analiz efektyvnosti vykorystannya osnovnykh zasobiv ta rezervy yikh pidvyshchennya. Ekonomika. Finansovi vidnosyny. Retrieved from:: http://www.rusnauka.com/Economics/75812.doc.htm.

Sled', O. M. (2013). Udoskonalennya systemy pokaznykiv otsinky onovlennya osnovnykh zasobiv vyrobnytstva. Ekonomichnyy analiz, 14(3), 203-210.

Sudarkina, S. P. & Hulyakin, S. Yu. (2013). Udoskonalennya stratehiyi vidtvorennya osnovnykh fondiv pidpryyemstva. Visnyk NTU «KhPI», 22 (995), 174-178.

Tarasyuk, Yu. V. (n.d.). Osoblyvosti analizu vykorystannya osnovnykh zasobiv. Retrieved from: http://www.pdaa.edu.ua/sites/ default/files/studconf/421.pdf.

Shvets', N. V. & Brods'kyy, O. L. (2012). Problemni pytannya analizu osnovnykh zasobiv pidpryyemstva. Biznes Inform, 8, 159-162.

Cherep, A. V. (2009). Efektyvnist' vykorystannya osnovnykh fondiv pidpryyemstva. Derzhava ta rehiony, 6, 212-215.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022