Облікові процедури контролю зобов’язань перед постачальниками та підрядниками

Alla Oleksandrivna Fatenok-Tkachuk, Antonina Rostyslavivna Danylko


Анотація


Вступ. Основним процесом забезпечення статутної діяльності підприємства є постачання, невід’ємною частиною якого є розрахунки з постачальниками та підрядниками. Забезпечення ефективного контролю за таким об’єктом обліку сприяє підвищення ймовірності виконання платіжного календаря.

Мета. Метою статті є систематизація процесу обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками задля здійснення контролю у частині забезпечення платіжної дисципліни.

Результати. Систематизовано основні нормативно-правові акти, що є методологічною основою обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками та актуалізовано об’єкти обліку поточних зобов’язань у кожному з них. Використано системний підхід до ідентифікації об’єктів обліку у процесі постачання. Виокремлено основні етапи облікового процесу розрахунків, контролю робіт. Встановлено основні етапи контролю за обліком розрахунків з постачальниками та підрядниками: формування методики облікових процедур контролю зобов’язань, виділення основних елементів контролю, забезпечення формування інформаційної бази, перевірка правильності та повноти документального забезпечення, встановлення правильності відображення в обліку фактів зміни зобов’язань, перевірка своєчасності списання та припинення зобов’язань, проведення інвентаризації операцій щодо виконання поточних зобов’язань підприємством. Визначено основні елементи контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками: об’єкти та суб’єкти. Систематизовано джерела інформаційного забезпечення контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками. Удосконалення облікового процесу розрахунків з постачальниками та підрядниками є основою процесу контролю. Взаємозв’язок цих етапів облікової роботи потребує постійного удосконалення та уточнення відповідно до змін нормативно-правового забезпечення та умов зовнішнього середовища.


Ключові слова


облікові процедури; контроль; розрахунки з постачальниками та підрядниками

Повний текст:

PDF

Посилання


Natsional'ne polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti». (n.d.). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua.

Natsional'ne polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 11 «Zobov"yazannya». (n.d.). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua.

Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 21 «Vplyv zmin valyutnykh kursiv». (n.d.). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.

Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 1 «Podannya finansovykh zvitiv». (n.d.). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua.

Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 37 «Zabezpechennya, neperedbacheni zobov"yazannya ta neperedbacheni aktyvy». (n.d.). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua

Prokhorova, V. M. & Demchenko Ya. M. (2014). Shlyakhy vdoskonalennya obliku rozrakhunkiv z postachal'nykamy ta pidryadnykamy. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu. Ser.: Bukhhalters'kyy oblik, kontrol' i analiz, 1, 96-108. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_1_11.

Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku finansovykh rezul'tativ: formy ta metody. (n.d.). Retrieved from: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/accountant/17500.

Fendyk, V. M. (2013). Kontrol' zabezpechennya zobovyazan' yak ekonomichna ta oblikova katehoriya. Ahroinkom, 4-6, 95-99. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2013_4-6_21.

Mushyns'kyy, V. V. (n.d.). Vnutrishn'ohospodars'kyy kontrol' zabezpechennya vykonannya zobov"yazan' pidpryyemstva ta faktiv yikh zminy: metodychnyy pidkhid. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu, 1 (22), 263-279.

Struktura Nakazu pro oblikovu polityku ta yoho vykorystannya v praktychniy oblikoviy roboti. Retrieved from: rdak.edu.ua/assets/files/konferencia/13.dos.

Stravins'ka, S. (2010). Orhanizatsiya vnutrishn'oho kontrolyu potochnykh zobov"yazan' na pidpryyemstvi. Ekonomichnyy analiz, 6. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ecan/2010_6/pdf/travinska.pdf.

Orlov, I. V. (2010). Bukhhalters'kyy oblik i kontrol' zobovyazan subyektiv hospodaryuvannya: teoriya i metodolohiya. Zhytomyr: ZhDTU.

Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny: stanom na 02.11.2016. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Skobara, V. V., Pashyhoreva, H. Y., Ostrovskaya, O. L. (2005). Audyt. Moscow: Prosveshchenye.

Omel'nyts'ka, Z. (2015). Inventaryzatsiya rozrakhunkiv iz kontrahentamy. Biblioteka «Balans», 19.

Shmatkovs'ka, T. O. & Yarosh, V. V. (2014). Do problematyky orhanizatsiyi systemy vnutrishn'oho kontrolyu finansovykh rezul'tativ diyal'nosti pidpryyemstva. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya». Seriya «Ekonomika, 25, 200-205.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022