Accounting control procedures of liabilities to suppliers and contractors

Alla Oleksandrivna Fatenok-Tkachuk, Antonina Rostyslavivna Danylko


Abstract


Introduction. Supply is the basic process of providing of enterprise statutory activity. Payments to suppliers and contractors are its integral part. The effective control ensuring over such object of accounting helps to increase the probability of execution of the payment calendar.

Purpose. The article aims to systematize the process of accounting for payments to suppliers and contractors in order to control in terms of ensuring payment discipline.

Results. Basic regulations, which become the methodological basis of the payments to suppliers and contractors, have been systemized. Objects of accounting in the delivery process have been actualized. A systematic approach to the identification of the account in the supply has been used. The main stages of calculation processes, control operations have been determined. The basic steps for monitoring the payments to suppliers and contractors have been defined. They are the formation of methods of accounting control procedures of commitments, implementation of information database, and establishment of the correctness and completeness of documentary software installation, accuracy of recording the facts of commitments changes, examination of timely cancellation and termination of liabilities. The basic elements of controls of payments to suppliers and contractors have been determined. They are objects and subjects. Sources of information provision of control of calculations with suppliers and contractors are systematized. Improvement of the process of payments to suppliers and contractors is the basis for process of control. The relationship of these steps of  accounting work requires constant improvement and refinement in accordance with the changes of legal security and environmental conditions.


Keywords


accounting procedures; control; payments to suppliers and contractors

Full Text:

PDF

References


Natsional'ne polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti». (n.d.). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua.

Natsional'ne polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 11 «Zobov"yazannya». (n.d.). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua.

Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 21 «Vplyv zmin valyutnykh kursiv». (n.d.). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua.

Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 1 «Podannya finansovykh zvitiv». (n.d.). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua.

Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 37 «Zabezpechennya, neperedbacheni zobov"yazannya ta neperedbacheni aktyvy». (n.d.). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua

Prokhorova, V. M. & Demchenko Ya. M. (2014). Shlyakhy vdoskonalennya obliku rozrakhunkiv z postachal'nykamy ta pidryadnykamy. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu. Ser.: Bukhhalters'kyy oblik, kontrol' i analiz, 1, 96-108. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_1_11.

Orhanizatsiya bukhhalters'koho obliku finansovykh rezul'tativ: formy ta metody. (n.d.). Retrieved from: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/accountant/17500.

Fendyk, V. M. (2013). Kontrol' zabezpechennya zobovyazan' yak ekonomichna ta oblikova katehoriya. Ahroinkom, 4-6, 95-99. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2013_4-6_21.

Mushyns'kyy, V. V. (n.d.). Vnutrishn'ohospodars'kyy kontrol' zabezpechennya vykonannya zobov"yazan' pidpryyemstva ta faktiv yikh zminy: metodychnyy pidkhid. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu, 1 (22), 263-279.

Struktura Nakazu pro oblikovu polityku ta yoho vykorystannya v praktychniy oblikoviy roboti. Retrieved from: rdak.edu.ua/assets/files/konferencia/13.dos.

Stravins'ka, S. (2010). Orhanizatsiya vnutrishn'oho kontrolyu potochnykh zobov"yazan' na pidpryyemstvi. Ekonomichnyy analiz, 6. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ecan/2010_6/pdf/travinska.pdf.

Orlov, I. V. (2010). Bukhhalters'kyy oblik i kontrol' zobovyazan subyektiv hospodaryuvannya: teoriya i metodolohiya. Zhytomyr: ZhDTU.

Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny: stanom na 02.11.2016. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Skobara, V. V., Pashyhoreva, H. Y., Ostrovskaya, O. L. (2005). Audyt. Moscow: Prosveshchenye.

Omel'nyts'ka, Z. (2015). Inventaryzatsiya rozrakhunkiv iz kontrahentamy. Biblioteka «Balans», 19.

Shmatkovs'ka, T. O. & Yarosh, V. V. (2014). Do problematyky orhanizatsiyi systemy vnutrishn'oho kontrolyu finansovykh rezul'tativ diyal'nosti pidpryyemstva. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya». Seriya «Ekonomika, 25, 200-205.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023