Методологічні засади стратегічного аналізу прибутку

Tetyana Mykolayivna Kovalchuk, Olha Bohdanivna Khudyk


Анотація


Вступ. Актуальність наукової статті визначається місцем стратегічного аналізу прибутку підприємства в системі фінансового менеджменту та недостатнім ступенем обґрунтування його методологічних і методичних засад.

Мета. Метою статті є розробити методику стратегічного аналізу прибутку в умовах невизначеності та ризику.

Метод (методологія). Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів. При проведенні дослідження для досягнення мети та розв’язання завдань, викладених у статті, використовувалися такі методи: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, абстрактно-логічний, порівняння, моделювання, методи економічної статистики.

Результати. Уточнено економічну сутність категорії «прибуток» із врахуванням ризику виходячи з потреб стратегічного аналізу. Обґрунтовано систему методологічних елементів стратегічного аналізу прибутку підприємства виходячи з логіки та методології наукового пізнання. Доведено, що прибуток – це складна економічна категорія, дослідження якої потребує використання системного комплексного підходу. Побудовано систему показників стратегічного аналізу, встановлено послідовність формування показників відповідно до логіки процесу формування прибутку. Встановлено, що стратегічний аналіз прибутку підприємства, виходячи з принципів системності та комплексності, вимагає логічної ув’язки результатів дослідження з використанням різних показників, вивчення динаміки співвідношень між ними, всебічного врахування впливу факторів на показники, обрані у якості ключових для оцінки ефективності діяльності. Розроблено методичний підхід оцінки взаємозв’язку прибутковості підприємств борошномельно-круп’яної промисловості з структурою їх капіталу та рівнем фінансового ризику.

Одержані результати мають практичну цінність, оскільки сприятимуть системній інтеграції стратегічного фінансового аналізу з вимогами фінансового менеджменту та створять передумови для його впровадження у практику вітчизняних підприємств.


Ключові слова


ефект фінансового левереджу; невизначеність; прибуток; ризик; стратегічний аналіз; стратегічні цілі; структура капіталу; фінансова стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Samuel'son, P. (1993). Jekonomika [Economics], NPO “Algon”: VNIISI “Mashinostroenie”, Moscow, Russia.

Mochernyj, S. V. (2002) Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 3, Vydavnychyj tsentr “Akademiia»”, Kyiv, Ukraine.

Bandurko, O. M., Korobov, M. Ya., Orlov, P. I. and Petrova, K. Ya. (2004). Finansova diial'nist' pidpryiemstva [The financial activities of the company], Lybid', Kyiv, Ukraine.

Blank, I. O. (2008). Finansovyj menedzhment [Financial management], El'ha, Kyiv, Ukraine.

Vlasova, N.O. and Melushova, I.Yu., (2008). Efektyvnist' formuvannia finansovykh rezul'tativ u rozdribnij torhivli [The efficiency of formation of financial results in retail trade], Kharkivs'kyj derzh. un-t, Kharkiv, Ukraine.

Kovaljov, V. V. (1997). Finansovyj analiz: Upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchjotnosti [Financial Analysis: Capital Management. The choice of investments. Reporting analysis], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Kryklij, O. A. and Maslak, N. H. (2008). Upravlinnia prybutkom banku [The management of bank’s income], DVNZ “UABS NBU”, Sumy, Ukraine.

Lumpov, N.A. (2005). Profit Formula: an approach to the analysis and construction. Finansovyj menedzhment, 3, 3-21.

Mets, V. O. (2003). Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the company], Vyscha shk., Kiev, Ukraine.

Redchenko, K. I. (2003). Stratehichnyj analiz u biznesi [Strategic analysis of business], 2nd ed, “Novyj Svit 2000”, Lviv, Ukraine.

Savyts'ka, H. V. (2007). Ekonomichnyj analiz diial'nosti pidpryiemstva [Economic analysis of business activity], Znannia, Kiev, Ukraine.

Chumachenko, M. H. (2001). Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], KNEU, Kiev, Ukraine.

Najt, F. H. (2003). Risk, neopredelennost' i pribil' [Risks, uncertainties and profitability], Izdatel'stvo “Delo”, Moscow, Russia.

Atamas, P. J. (2014). Aktual'ni pytannia obliku, analizu i audytu: teoriia i praktyka [Actual issues of accounting, analysis and audit: theory and practice], FOP Drobiazko, Dnipropetrovsk, Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine. (1996). The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine". Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 2 November 2016).

Zahorodnij, A. H. (2002). Oblik i audyt: terminolohichnyj slovnyk [Accounting and Auditing: terminological dictionary], Tsentr Yevropy, Lviv, Ukraine.

Pokropyvnyj, S. V. (2001). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], KNEU, Kiev, Ukraine.

Kovalev, V. V. (2002). Fynansovyj analyz: metody y protsedury [Financial analysis: methods and procedures], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.

Oriekhova, A. I. and Kostiuchenko, A. I. (2013). The economic essence of the category of profit. Innovatsijna ekonomika, 7, 313-316.

Mochernyj, S. V. (2002). Ekonomichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Economic Encyclopedic Dictionary], 2, Akademiia, Kiev, Ukraine.

Gribov, V. D., Gruzinov, V. P. and Kuz'menko, V. A. (2016). Jekonomika organizacii (predprijatija) [Economy of the organization (enterprise)], KNORUS, Moscow, Russia.

Koval'chuk, T.M. (2011). Teoriia ekonomichnoho analizu [Theory of economic analysis], Chernivets'kyj nats. un-t, Chernivtsi, Ukraine. Retrieved from: http://smida.gov.ua/

Orlov, A. I. and Pugach, O. V. (2012). Approaches to the general theory of risk. Upravlenie bol'shimi sistemami, 40, 49-82.

Voloshin, A. P. and Bronz, P. V. (2007). The construction of analytical models according to the computational experiment in problems of sensitivity analysis and evaluation of economic risks. Zavodskaja laboratorija, 73 (1), 101-104.

NBU Statistical Issue: Interest rates. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66237 (Accessed 6 November 2016).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022