Corporate conflicts and information asymmetry: causes and ways of overcoming

Olena Adamivna Lahovs'ka, Inna Ihorivna Shaydets'ka


Abstract


Introduction.The appropriate level of information interaction between stakeholders is one of the preconditions for increasing the investment attractiveness of domestic business units. It requires problem solving of corporate conflicts and information asymmetry. In the course of the study the main reasons and ways to overcome conflicts and corporate information asymmetry are considered. The major interests of participants of corporate conflicts are detrmined. Their analysis is carried out. The appropriate classification of these interests, as a basis for the requirements to accounting and analytical support of information requests, is worked out.

Purpose. The aim of the article is to investigate the main causes of conflicts and corporate information asymmetry and to suggest ways of their minimizing and overcoming.

The method (methodology).The general scientific and special methods of scientific knowledge have been used in this investigation.

Results. Ways of overcoming conflicts and corporate information asymmetries have been proposed. It should be done due to the defining and assessing of information needs of main stakeholders that have a high impact on successful activity and possibility to manipulate the figures concerning economic activity of enterprises.


Keywords


conflict; corporate conflict; asymmetry; information asymmetry; members of the corporate conflict

Full Text:

PDF

References


Alekseev, G. V., Bobryishev, A. D., Bohanova, E. N. (2002). Korporativnyie konfliktyi: prichinyi ih vozniknoveniya I sposoby I preodoleniya. Moscow: Editorial.

Sadovska, I. B. (2015). Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpyiemstvom. Lutsk: Lutskyi NTU.

Havrylko, P. P., Kuzheliev, M. O., Britchenko, I. H. (2016). Korporatyvni vidnosyny v bankivskomu sektori: finansovi mekhanizmy ta marketynhovi stratehii. Rivne- Novyi Sonch : Volyn. oberehy.

Haidutskyi, P. I., Zhuk, V. M. (2012). Rol bukhhalterskoho obliku v poperedzhenni ekonomichnykh kryz. Ekonomika Ukrainy, 12, 72-82.

Danylova, E. I. (n.d.). Doslidzhennia korporatyvnykh konfliktiv v korporatsiiakh aviatsiinoi haluzi. Retrieved from: jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/ article/viewFile/407/395.

Ievdokimov, V. V. (n.d.). Asymetriia bukhhalterskoi informatsii ta shliakhy yii minimizatsii. Retrieved from: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/1545Asimetr%D1%96ja_bukhgaltersko%D1%97_%D1%96/1.html.

Zhyhlei, I. V., Kuz, V. I., Lahovska, O. A., Oliinyk, O. V. (2012). Rozvytok bukhhalterskoho obliku v konteksti uzghodzhennia antahonistychnykh interesiv hrup zainteresovanykh osib. Chernivtsi: Tekhnodruk.

Rybintsev, V. O., Khatser M. V. (2012). Sutnist ta klasyfikatsiia korporatyvnykh konfliktiv. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 748, 95–99. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_17.

Semenov, A. S., Syzov, Yu. S. (2002). Korporatyvnye konflikty. Prichiny ikh vozniknovenyia i sposoby preodolenyia. Moscow: Edytoryal URSS.

Solianyk, O. M. (n.d.). Korporatyvni konflikty yak obiekt upravlinnia. Retrieved from: www. essuir.sumdu.edu.ua.

Tarasova, O. V. (2006). Problemy upravlinnia velykymy pidpryiemstvamy v Ukraini. Naukovyi visnyk ODEU. Vseukrainska asotsiatsiia molodykh naukovtsiv. Nauky : ekonomika, politolohiia, istoriia, 4(24), 235-242.

Tarasova, O. V. (n.d.). Korporatyvni konflikty yak odna z problem upravlinnia pidpryiemstvamy v Ukraini. Retrieved from: http://dspace.oneu.edu.ua.

Kholod, V. V., Reznikova L. S. (n.d.). Korporatyvni konflikty ta shliakhy yikh podolannia. Retrieved from: http://www.rusnauka. com/31_PRNT_2010/ Economics/73501.doc.htm.

Tsinnist profesii devalvuietsia. (n.d.). Retrieved from: http://www.gaap.in.ua/archives/2361.

Iak Ukraini Vidshtovkhnutysia vid Dna Reitynhu Ekonomichnoi Svobody. (n.d.). Retrieved from: http://voxukraine.org/2016/03/10/index-of-economic-freedom-ua.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023