Механізм формування фінансових ресурсів місцевих органів управління в умовах демократизації суспільства

Nataliia Ihorivna Polyniuk


Анотація


Вступ. Розглянуто особливості вітчизняної системи формування ресурсів місцевих бюджетів та особливості реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації влади.  Виявлено основні суперечності в порядку формування доходів місцевих бюджетів, призначених для фінансування виконання функціональних повноважень держави на місцях та повноважень органів місцевого самоврядування. Запропоновано напрями подальших змін у системі формування доходів місцевих бюджетів, розподілі державних доходів за бюджетами різних рівнів та системі оподаткування, спрямованих на підвищення рівня децентралізації бюджетних ресурсів.

Мета. Наукове обґрунтування необхідності забезпечення фінансової самостійності місцевих органів влади, виявлення основних тенденцій у формуванні та використанні фінансових ресурсів бюджету, оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів.

Метод (методологія). Під час написання роботи використовувалися методи дослідження: бібліографічний, історичного і логічного аналізу фахових та інформаційних джерел, методи аналізу і синтезу та системний метод наукового пізнання.

Результати. Дослідження проблем ефективного функціонування місцевих бюджетів дає змогу зробити висновок щодо важливості здійснення заходів, спрямованих на покращання умов формування місцевих бюджетів. Сьогодні і надалі існує необхідність чіткого розподілу повноважень між центральними органами влади і органами територіального та місцевого самоврядування, що і передбачає здійснення переходу до децентралізації сектору державних фінансів. Незмінною залишається необхідність у подальшому вдосконаленні механізму міжтериторіального фінансового вирівнювання, адже метод регулювання місцевих бюджетів з вилученням надлишкових бюджетних коштів до бюджету вищого рівня не лише негативно виливає на дохідну базу місцевих бюджетів, а й позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення своїх доходів. Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів значною мірою сприяло б розширенню економічної самостійності регіонів країни. 


Ключові слова


бюджетний процес; бюджетна система; державне регулювання; доходи та видатки місцевого бюджету; міжбюджетні відносини; місцевий бюджет; місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. (2010). vid 08.07.2010. # 2456-VI. Retrieved from: http://pravo.in.ua/lib.htmlrz2456.

Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny shchodo reformy mizhbyudzhetnykh vidnosyn. (2014). Zakon Ukrayiny vid 28.12.2014. # 79-VIII. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19.

Derkach, M. (2011). Suchasna derzhavna polityka u sferi podolannya statychnoho i dynamichnoho dysbalansiv mistsevykh byudzhetiv. Finansy Ukrayiny, 4, 56-58.

Kyrylenko, O. P. (n.d.). Orhany mistsevoho samovryaduvannya povynni maty pravo samostiyno vyznachaty stavky mistsevykh podatkiv i zboriv. Retrieved from: http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/olga-kirilenko-organimiscevogo-samovryaduvannya-p/.

Kosarina, V. P. and Tymoshenko, O. V. (2010). Ekonomichna pryroda y sutnist' finansovykh resursiv orhaniv mistsevoho samovryaduvannya. Finansy Ukrayiny, 5, 118-125.

Krynytsya, S. (2010). Zmitsnennya finansovoyi bazy mistsevoho ta rehional'noho samovryaduvannya. Finansy Ukrayiny, 2, 38-47.

Krysovatyy, A. I. and Tomnyuk T. L. (2012). Administruvannya podatkiv v Ukrayini : orhanizatsiya ta napryamky transformatsiyi. Ternopil' : TNEU.

Kravchenko, V. (2011). Finansy mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini. Visn. Ukr. akad. derzh. upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, 2, 87-95.

Lunina, I. O. (2006). Derzhavni finansy ta reformuvannya mizhbyudzhetnykh vidnosyn. Kyyiv: Naukova dumka.

Ohon', Ts. H. (2003). Dokhody byudzhetu Ukrayiny: teoriya ta praktyka. Kyiv: KNTEU.

Ofitsiynyy veb-sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua.

Pavlyuk, K. M. (2006). Formuvannya dokhodiv mistsevykh byudzhetiv. Finansy Ukrayiny, 4, 24-37.

Radchuk, O. (2014). Chy buty v Byudzheti-2015 detsentralizatsiyi? Retrieved from: http://www.slovoidilo.ua/articles/6675/2014-12-30/byt-li-v-byudzhete-2015- decentralizacii.html.

Yuriy, S. I. and Beskyd, Y. M. (2000). Byudzhetna systema Ukrayiny. Kyiv : NIOS.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022