Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств

Maryna Olehivna Kravchenko


Анотація


Вступ. Статтю підготовлено за результатами дослідження механізму формування економічної стійкості підприємств на основі принципово нового підходу до проведення їх структуризації: чотири типи підсистем визначаються залежно від їх просторово-часової локалізації. Теоретичний аналіз дозволив висунути гіпотезу про те, що рівень економічної стійкості підприємства є обумовленим рівнем збалансованості чотирьох типів його підсистем і може бути окресленим на основі її оцінювання. У процесі її емпіричної перевірки виникла необхідність порівняння отриманих оцінок з результатами визначення рівня фінансово-економічної стійкості підприємства на основі коефіцієнтів, що традиційно використовуються як її індикатори. Це обумовило необхідність розробки методики їх згортки.

Роботу підготовлено в межах проекту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету на тему «Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей» (ID:65810 29.08.2016 (378-1)).

Мета. Статтю присвячено висвітленню авторського підходу до виведення інтегрального показника фінансової стійкості через застосування методів нечіткої логіки та проведенню кореляційного аналізу його значень з отриманими раніше значеннями індексу системної збалансованості машинобудівних підприємств.

Методи (методологія). Теоретико-методологічний базис дослідження формувався в контексті нової неосистемної економічної парадигми, для чого використовувались загальнонаукові методи, зокрема аналізу і синтезу, індукції та дедукції. Для проведення емпіричного дослідження застосовувались специфічні методи технології дата-майнингу, в тому числі – факторний аналіз на основі головних компонент та нечітка логіка.

Результати. Застосування нечіткої логіки дозволило провести згортку фінансових коефіцієнтів та визначити на їх основі інтегральний показник фінансової стійкості підприємств. Значення показника, розраховані для низки машинобудівних  підприємств за період 2004-2015 рр., продемонстрували тісний лінійний зв'язок зі значеннями індексу системної збалансованості підприємств, що фактично дозволило підтвердити гіпотезу. 


Ключові слова


економічна стійкість; структурна збалансованість; фінансова стійкість; неосистемна парадигма; нечітка логіка; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyakonov, V., Kruglov,V. (2010). Matematicheskie paketyi rasshireniya MatLab. Sankt-Peterburg: Piter.

Kleyner, G. B. (2011). Resursnaya teoriya sistemnoy organizatsii ekonomiki. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta, 3, 9, 3-28.

Kleyner, G. B. (2013). Sistemnaya ekonomika kak platforma razvitiya sovremennoy ekonomicheskoy teorii. Voprosyi ekonomiki, 6, 4-28.

Kleyner, G. B. (2007). Sistemnaya paradigma v ekonomicheskih issledovaniyah: novyiy podhod. Lichnyiy sayt G. B. Kleynera. Retrieved from: http://kleiner.ru.

Kravchenko, M. O. (2015). Formalizatsiya kontseptsii ekonomichnoy stiykosti pidpriemstva z pozitsiy sistemno-strukturnoy ekonomichnoy teorii. Ekonomika ta derzhava, 12, 31-34.

Polozhennia pro poriadok zdiisnennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstv, shcho pidliahaiut pryvatyzatsii (2001). Zatverdzheno spilnym nakazom Ministerstva finansiv ta Fondu derzhavnoho maina Ukrainy vid 26.01, №49/121. Ofitsiinyiveb-portal Verkhovnoy Rady Ukrainy. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01.

Subbotin, S. O. (2008). Podannya i obrobkaznan u sistemah shtuchnogo intelektu ta pidtrimki priynyattya rishen. ZaporIzhzhya: ZNTU.

Shtovba, S. D. (2007). Vvedenie v teoriyu nechetkih mnozhestv i nechetkuyu logiku. Mosсow: Telekom.

Kleiner, G. (2009). A new theory of economic systems and its application to economic policy studies. RRC Working Paper Series, 13, 1-31.

Kravchenko M. (2016). Structural balance as a basis of the economic stability of an enterprise. World Scientific News, 57, 300-308.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022